"Kabir tam mânâsıyla, ölüm bütün çıplaklığıyla ve zeval ve fenâ ağlattırıcı levhalarıyla bana göründü." cümlesini izah eder misiniz, ölümün çıplaklığı ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bir zaman yüksek bir dağ başındaydım. Gafleti dağıtacak bir intibah-ı ruhî vasıtasıyla, kabir tam mânâsıyla, ölüm bütün çıplaklığıyla ve zeval ve fenâ ağlattırıcı levhalarıyla bana göründü."

"Herkes gibi fıtratımdaki fıtrî aşk-ı bekà, birden zevâle karşı isyan edip galeyana geldi. Ve muhabbet ve takdirle pek çok alâkadar olduğum ehl-i kemâlât ve meşahir-i enbiya ve evliya ve asfiyanın sönmelerine ve mahvolmalarına karşı mahiyetimdeki rikkat-i cinsiye ve şefkat-i nev’iye dahi kabre karşı tuğyan edip feveran etti."(1)

Burada çıplaklık “gerçeklik ya da bütün yönleri” anlamında kullanılıyor. Yani cümle şöyle oluyor; "Ölüm bütün hakikati ve yönleri ile bana göründü." denilmek isteniyor.

Paragrafın bütününe baktığımızda, ölümün bir küfre göre bir de imana göre hakikati ve yönleri vardır. Küfre göre ölüm, yokluk ve hiçlik ve neticesi itibari ile kalpte müthiş bir yara açan bir gerçeklik iken; imana göre ölüm, ebedi saadetin başlangıcı ve ruh ve kalbin itminan ile tedavisi gerçekliğini içeriyor.

İşte ölümün hem imana hem de küfre göre bütün çıplaklığı, yani bütün yönleri ve hakikatleri analiz ediliyor demektir.

(1) bk. Şualar, İkinci Şua, Birinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...