Block title
Block content

"Kabir var; hiç kimse inkâr edemez. Herkes, ister istemez oraya girecek. Ve oraya girmek için de üç tarzda, üç yoldan başka yol yok..." Buradaki üç yolu ve üç yoldan gidecek olanları izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kabir var; hiç kimse inkâr edemez. Herkes, ister istemez oraya girecek. Ve oraya girmek için de üç tarzda, üç yoldan başka yol yok."

"Birinci yol: O kabir, ehl-i iman için bu dünyadan daha güzel bir âlemin kapısıdır."(1)

Birinci yol müttaki, salih ve direkt cennete giden Müslümanların yoludur. Bu husus ayette şu şekilde ifade ediliyor:

"İyi bilesiniz ki Allah’ın velîlerine korku yoktur, onlar üzüntüye de uğramazlar. Velîler o kimselerdir ki O’na iman edip, emirlerine aykırı hareketlerden sakınırlar.  Dünya hayatında da âhirette de müjde vardır onlara. Allah’ın hükümlerinde olsun, verdiği sözlerde olsun, asla değişiklik olmaz. İşte bu müjdeler en büyük mutluluktur." (Yunus, 10/62-64)

"İkinci yol: Âhireti tasdik eden, fakat sefahet ve dalâlette gidenlere, bir haps-i ebedî ve bütün dostlarından bir tecrit içinde bir haps-i münferit, yalnız başına bir hapis kapısıdır. Öyle gördüğü ve itikad ettiği; ve inandığı gibi hareket etmediği için, öyle muamele görecek."(2)

İkinci yolda gidenler, iman edip imanın gereği gibi yaşamayan gafil ve günahkarların yoludur. Bunlar her ne kadar günahkar olup kabir ve cehennemde azap görecek de olsalar, kafirler gibi ebedi cehennemde kalmayacaklar.

Burada anlaşılması müşkül olan “haps-i ebedî” ibaresidir. Bu müşkülü şu şekilde tevil edebiliriz: Siyak ve sibaka göre bu bahsin konusu kabre giriş şekilleridir. Malum kabir ebed alemlerinin ilk aşaması olup, nihayeti kıyamet olan bir aşamadır. Sefahat ve dalalette gittiği halde zerre kadar da olsa imanla ölen günahkar müminlerin kabir hapsinde ebedi olarak azap görmesi kuvvetle muhtemeldir. Buradaki "ebedi" ifadesi, kabrin sonuna kadar ceza görmesi anlamındadır. Yoksa ebedi cehennemi de içine alan bir ebed manasını taşımıyor.

Yahudi ve Nasara ahiretin gereğini kendi inanç sistemlerine göre ifa ediyorlar. Şayet ahiretin gereğini yapmak yeterli olmuş olsa idi bunların da ehli cennet olmaları gerekirdi.

“Öyle gördüğü ve itikad ettiği; ve inandığı gibi hareket etmediği için, öyle muamele görecek.”

cümlesini tersinden düşünecek ve sizin baktığınız gibi bakacak olursak, Nasara ve Yahudilerin de kurtulması gerekirdi. Bu yüzden ikinci yol günahkarların yoludur. Bu bakış açısı daha makul Ehl-i sünnet inancına uygun olan yoldur, diye mülahaza ediyoruz.

"Üçüncü yol: Âhirete inanmayan ehl-i inkâr ve dalâlet için, bir idam-ı ebedî kapısı, yani hem kendisini, hem bütün sevdiklerini idam edecek bir darağacıdır. Öyle bildiği için, cezası olarak aynını görecek."(3)

Üçüncü yol kaffe ehl-i inkarın yoludur. Bunlar Yahudi, Nasara, Mecusi, Sabii, Müşrik ve diğer bütün kafir guruplardır. İslam ve imanı kalp ile tasdik etmeyen herkes bu üçüncü yolun yolcusudur.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, On Üçüncü Söz, İkinci Makam.

(2) bk. age.

(3) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

NECCEM

İkinci yol "hapsi ebedi" ehli Allahu alem münafıklardır.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...