Block title
Block content

Kabir yerine, berzah kelimesinin kullanılması nedendir? Ayrıca, ahirette cehennem ve sakar belası ne anlama gelmektedir? Günaha giren gençlere merhamet edilmezse tebligat nasıl yapılır? Bu hususta bizleri aydınlatır mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“… Beş on senelik gençliğin gayr-i meşrû zevki için, dünyada çok seneler gam ve keder ve berzahta azab ve zarar ve âhirette Cehennem ve sakar belâsını çeken adam, en acınacak bir halde olduğu halde, اَلرَّاضِى بِالضَّرَرِ لاَ يُنْظَرُ لَهُ sırrıyla hiç acınmaya müstehak olamaz. Çünkü, "Zarara rızâsıyla girene merhamet edilmez ve lâyık değildir." (Sözler, On Üçüncü Söz) 

a. Kabir yerine, berzah kelimesinin kullanılması nedendir? Ayrıca, ahirette cehennem ve sakar belası ne anlama gelmektedir?

b. "Zarara rızâsıyla girene merhamet edilmez ve lâyık değildir." kaidesi herkes için geçerli midir? Günaha giren gençlere merhamet edilmezse tebligat nasıl yapılır? Bu hususta bizleri aydınlatır mısınız?

Cevap:

a. Berzah, insanın kabre girmesiyle başlayan yeni bir hayatın, ayrı bir âlemin ismidir. Berzah, “perde, iki şey arasındaki engel” demektir. Dünya hayatıyla ahiret hayatı arasındaki âleme “berzah âlemi” denilir. Bu âlemin, toprağın altıyla fazla bir ilgisi yoktur. Bedenleri çürüyüp dağılanlar, boğulduklarında balıklara yem olanlar, vahşi hayvanlarca öldürülenler, yahut yakılıp kül haline getirilenler de berzah âlemine giderler. Ruhlar bu yeni âlemde, Allah Resulünün (asm.) haber verdiği üzere “ya cennet bahçelerinden bir bahçede”  mahşere kadar safa sürerler, yahut “cehennem çukurlarından bir çukurda” kabir azabı görürler.

Sakar; cehennemin yedi tabakasından biridir. Bazı tasniflerde ikinci, bazılarında üçüncü veya dördüncü tabaka olarak geçer. 

Bu tabakaların her birinin azabı farklıdır. Hangi tabakada kimlerin azap göreceğine  dair farklı açıklamalar yapılmıştır. En üst ve en hafif tabaka “cehennem”dir burada günahkâr Müslümanların ceza göreceği ifade edilmiştir. En alt ve en şiddetli tabaka ise “haviye” olup, burada münafık ve mürtetlerin azap göreceği kaydedilir.

Cehennemin Yedi Tabakası

1.  Cehennem (derin kuyu). Azabı en hafif tabakadır.
2.  Sair
(çılgın ateş). Ateşi ve azabı şiddetlidir.
3.  Sekar
(kırmızı ateş). Bu daha şiddetlidir.
4.  Cahim
(yanan kızgın ateş).
5.  Hutame (kalbleri saran ateşli kaygı).
6.  Lazy' (Lâzâ)
(alevli ateş.)
7.  Haviye (uçurum). Azabı en şiddetli tabakadır.

b. Cehennem yolunu kendi arzusuyla, bilerek ve severek seçen, ikazlara ve tebliğlere kulak asmayan, başkalarını da bu yanlış yola çekmeye çalışan kimseler hakkında "Zarara rızâsıyla girene merhamet edilmez ve lâyık değildir.” buyrulmuştur. Cenab-ı Hak, böyle kimselere merhamet etmediği gibi, cehennemdeki azap melekleri de merhamet etmezler, müminler de etmemelidirler. 

Soru cümlesinde acımayla ilgili iki ayrı ifade geçiyor: Birisi, “en acınacak halde olduğu halde”, diğeri “hiç acınmaya müstahak olmaz.” Onların halleri acımayı ve imdatlarına koşmayı gerektiriyor, ama zarara rıza ile girdikleri ve hallerinden memnun oldukları için sizi reddettiklerinde artık onlara merhamet edilmeyecektir.

Burada verilen temel mesaj, bu gibi kimselere ölçüsüz şefkat gösteren kimselerin,  sonunda kadere itiraz tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceklerini ikaz etmektir. “Allah’ın rahmetinden fazla rahmet edilmez.” hakikatini gözden ırak tutmamak, bu gibi kimselere yersiz acıma yerine, yanlış yollara sapma tehlikesine maruz olanlara şefkat edip onların kurtulmaları için gayret göstermek en doğru, en isabetli ve en faydalı yoldur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...