Block title
Block content

Kaç surenin başında besmele geçiyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu meseleye iki yönden bakabiliriz.

Birisi: Şafii Mezhebine göre Kur'an’ın her bir suresinin başında nazil olan besmele sayısı yüz on üçtür. Bir de Neml Suresi'nin otuzuncu ayetinde geçen besmele ile beraber toplam adet olarak yüz on dört oluyor.(1)

İkincisi: Üstat o ifadesinde genel bir tabir ile Tövbe suresinin başını nazara almayarak, yüz on dört demiştir. Dolayısı ile adet olarak yüz on dört ifadesinde bir hata yoktur. Üstad'ın oradaki asıl maksadı, besmelenin bir ayet olduğu ve genelde de surelerin başında yer aldığını nazara vermektir. Yoksa sayısı değildir... Olmadığı için  de genel bir tabir ile "yüz on dört" demiştir. Zaten adet olarak da bir hata söz konusu değildir.

(1) bk. Lem'alar, On Dördüncü Lem'a İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...