Block title
Block content

Kader bahsindeki meyil (meyalan) nedir; meyillerimizi iyiye nasıl kullanabiliriz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte şu meyelânlar, irade-i İlâhiyeden gelen evâmir-i tekviniyenin tecellîleridir, cilveleridir.”(1)

Üstad Hazretlerinin bu harika ifadesi; meyillerin kaynağının ve kapsamının ne olduğunu çok güzel bir şekilde izah ediyor. Yani meyelan, insan mahiyetine İlahi programla dercedilmiş bütün eğilim ve duyguların genel bir ifadesidir. Bu meyillerin nasıl ıslah edilip eğitilmesi gerektiğine Üstad Hazretleri şöyle işaret ediyor:

"Ve keza, o kalbin öyle bir kabiliyeti vardır ki, bir harita veya bir fihriste gibi bütün âlemi temsil eder. Ve Vahid-i Ehad'den başka merkezinde bir şeyi kabul etmiyor. Ebedî, sermedî bir bekadan maada bir şeye razı olmuyor."

"İnsanın çekirdeği olan kalb, ubudiyet ve ihlâs altında İslâmiyetle iska edilmekle imanla intibaha gelirse, nurânî, misâlî âlem-i emirden gelen emirle öyle bir şecere-i nurânî olarak yeşillenir ki, onun cismânî âlemine ruh olur. Eğer o kalb çekirdeği böyle bir terbiye görmezse, kuru bir çekirdek kalarak nura inkılâp edinceye kadar ateşle yanması lâzımdır."(2)

Meyillerin merkezi ve mahalli kalp olduğu için, kalbin eğitilmesi meyillerin eğitilmesi anlamına geliyor. Kalbin ıslah edilip terbiye edilmesi ise; ancak ibadet, ihlas, İslamiyet ve iman ile mümkündür.

Dipnotlar:

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Nokta.

(2) bk. age., Habbe.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: İkinci Mebhas, Altıncı Vecih | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2495 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...