"Kader" ile "mukadderat" kavramlarını ve farklarını açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kader", “Allah’ın bütün varlıkları ve olayları ezelî ilmiyle bilip belirlemesi” diye tarif edilir.

"Kaza", “Hükmetmek; muhkem ve sağlam yapmak; emretmek, yerine getirmek” anlamlarındaki kaza ise “Allah’ın nesne ve olaylara ilişkin ezelî planını gerçekleştirmesi” şeklinde tanımlanır.

"Mukadderat", dilimizde “İlahi takdir ve alın yazısı” anlamında kullanılmaktadır. Bu kelime kader kelimesiyle aynı kökten gelir. Bu kelimeye anlam bakımından en yakın sözcük de kaderdir. Kişinin hayatı boyunca başına gelen tüm hadiseler, karşısına çıkan zorluklar, kazandığı mallar ve hissettiği tüm duygular mukadderat olarak kabul edilmektedir.

Bu durumda kader ile mukadderat aynı manaya gelen iki tabirdir denilebilir. Allah’ın insanın yapacağı tercihlerini bilmesi ve kadere yazması da bir mukadderattır. Bu yüzden kader ve mukadderat tabirleri gerek zorunlu (ızdırari) gerek ihtiyari kaderi içine alan geniş bir kavramdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...