"Kadere iman olmazsa hayatı dünyeviye saadeti mahvolur." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Kadere iman eden kederden emin olur.” ifadesi, bu inceliğe işaret eden bir darb-ı meseldir. Ayrıca

"Her şey kaderle takdir edilmiştir, kısmetine razı ol ki rahat edesin."(1)

sözü de benzer bir manaya işaret ediyor.

Mümin her şeyin tedbir ve dizgininin, Allah’ın kudret elinde ve kader programı dahilinde sevk edildiğini bildiği için, hiçbir şeyden endişe ve telaş etmez. Mümin bilir ki; Allah bir musibeti alnına yazmış ise, bundan kurtuluş yok der, teslim olur; aynı şekilde musibeti alnına yazmamış ise, hiçbir güç o musibeti başına bela edemez, bu tevekkül ve düşüncesi mümini rahatlatır ve cesur kılar.

Ama kafir, Allah’a ve onun kainattaki tedbir ve iradesine inanmadığı için, her şeyi tesadüfe veriyor. O zaman başına her an bir iş, bir musibet gelmesi muhtemel ve imkan dahilindedir. Bu yüzden her şeyde bir endişe, bir telaş duyar. Her hadise karşısında korkar ve titrer. Acaba bu musibet bana dokunur mu der, hayatı zehir olur.

Dünyada ve ahirette mesut ve bahtiyar olmak istiyor isek; kadere tevekkül etmeliyiz.

Özet olarak; Allah’a iman ve tevekkül etmek, bir insanda ne kadar inkişaf ederse, dünyanın sıkıntı ve elemlerinden de o kadar emin ve selametli olur. Zira imanda tevekkül manası hükmediyor. Yani her şeyin tedbir ve dizgini Allah’ın elinde olduğuna göre, zarar ve menfaat de onun elindedir. Allah bir insana zararı takdir etti ise, buna kimse engel olamaz, yok menfaati takdir etti ise, buna da kimse mani olamaz. İşte bu inanç ve teslimiyet insanı, kainat ve içindekilerin karambolundan ve zararlı evhamından emin kılıyor ve kalp ve ruha geniş ve ferahlı bir hürriyet bahşediyor.

Nefse hürriyet verirken, kalp ve ruha pranga vurmak akıl karı değildir.

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Habbe.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...