Block title
Block content

Kaderimizi cüz'i irademizle çiziyorsak, başımıza gelen hastalık ve musibetler irademizle mi oluyor veya o musibetler Yaradan tarafından mı oluyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kaderin biri büyük diğeri küçük olmak üzere iki dairesi var. Büyük dairede insan iradesinin bir fonksiyonu ve tercihi söz konusu değildir. İnsan bu dairede mutlak bir cebir içindedir. Bu dairenin tek galibi ve hakimi Allah’tır. Bu dairede insan iradesi işlemediği için, Allah bu dairede olup bitenlerden insanı sorumlu tutmayacaktır. Bu daire, şu ana babadan olmamız, şu memlekette doğmamız, şu boyda ve şu şekilde olmamız, şu ırktan olmamız gibi insan iradesinin tesiri olmayan şeylerden oluşuyor.

Küçük dairede ise, hakim ve müreccih insan iradesidir. Yani bu küçük dairenin idare ve tercihleri tamamen insana aittir. Bu sebeple insan bu dairede olan biten her şeyden sorumlu ve yükümlüdür. Zira kontrol insan iradesindedir. Bu dairenin faaliyet alanları ise iman küfür, iyi kötü, hayır şer, günah sevap gibi şeyler arasında seçim ve tercih yapmaktır.

Hastalık ve musibetler büyük dairenin sahasıdır. Yani hastalığı ve musibeti veren Allah’tır. Bazen yapmış olduğumuz kusur ve günahların neticesinde Allah ya ceza için ya da temizlenmemiz için musibetleri ve hastalıkları bize musallat edebilir, ama bu kesinlikle hastalığı insan kendi iradesi ile oluşturdu anlamına gelmez. İnsan belki musibete sebep olabilir, ama asla ve kata yaratıcı ve hakiki illet olamaz. İnsan yaratma noktasında mutlak acizdir ve elinden hiçbir şey gelmez.

Özet olarak, insan iradesi ile tercih eder, Allah da sonsuz kudreti ile o tercihi yaratır. Tercih etmek insandan, yaratmak ise Allah’tandır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...