"Kadın kendi güzelliklerini göstermeğe fıtraten çok meyyal olmasından" cümlesi ile "Kadınların yarım çıplak ve açık bacakla dolaşmalarının İslâmiyete aykırı ve kadının fıtratına zıd olduğunu beyan ettiği" cümlesindeki zahiri zıtlığı nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tabi ve gayritabii olmak üzere iki türlü fıtrat vardır. Tabi fıtrat tabiri yerinde ise fabrika ayarları gibidir, Allah’ın ilk yarattığı ve hak ile örtüşen fıtrat bu fıtrattır. İkinci ve tabi olmayan fıtrat ise, kişiselleştirilmiş fıtrattır. Ki bu fıtrat birçok ideoloji ve doktrinler ile farklı kimlikler kazanabilir. Hatta tabi olmayan bu suni fıtrat, zamanla asıl fıtratı bozup onun yerine geçebilir.

Mesela, Avrupa kültürü ile yetişmiş evli bir kadının, başka bir erkekle kol kola dans etmesi kocası tarafından normal bir durum olarak değerlendirilirken, aynı fiil Orta Doğu'da cinayet sebebi olabiliyor.

“Kadın kendi güzelliklerini göstermeğe fıtraten çok meyyal olmasından seve seve o fitneye atılır...”(1)

ifadesi, İslam toplumunda değil Avrupa toplumunda caridir. Çendan İslam toplumlarında da benzer hastalıklar bulaşmış, fakat mutlak anlamda bu duygu Batı toplumuna ait bir duygudur.

İkinci cümle ise asli fıtrat açısından yapılmış bir değerlendirmedir, denilebilir.

(1) bk. Şualar, Beşinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...