Kadınlar hayızlı durumda Risale-i Nur okuyabilirler mi? Veya bilgisayardan, televizyondan yararlanarak Nurlardan istifade edebilirler mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Kadınlar, namaz kılamadıkları âdetli ve lohusa oldukları günlerde;
1. Kur’ân-ı Kerim okuyabilirler mi?
2. Âyetü’l-kürsi ve İhlas okuyabilirler mi?
3. Besmele, kelime-i tevhid, kelime-i şehadet, salavat-ı şerife, tesbih ve zikir çekebilirler mi?
4. Dini kitapları okuyabilirler mi?
5. Radyodan dinledikleri Kur’ân’ı içlerinden tekrarlayabilirler mi?
6. Arapça Besmele yazabilirler mi?”
Bu soruların tamamına toplu olarak şöyle cevap vermeye çalışalım:
Cünüp, âdetli veya lohusa olan kadın, Kur’ân âyetlerinden hiçbirini okuyamaz, caiz değildir. Bu hususta Resulullah (a.s.m.) şöyle buyururlar:
“Cünüp ve âdetli kadın Kur’ân’dan hiçbir şey okuyamaz.” (İbni Mâce, Tahâret, 105.)
Yani sırf Kur’ân-ı Kerim okumak niyetiyle bir ayetten daha az bile okuyamaz. Ancak dua, sena, Allah’a sığınma, zikir veya bir işe başlangıcında yahut öğretmek maksadıyla Kur’ân’dan bazı ayetleri okumak caizdir.
Mesela, bir ulaşım aracına binerken okunması sünnet olan “Sübhânellezî sahhara lenâ hâzâ vemâ künnâ lehû mukrinîn" / "Her türlü noksandan münezzehtir o Allah ki, bunu bizim hizmetimize verdi, yoksa bizim buna gücümüz yetmezdi.” (Zuhruf, 43/13, 14) okunabilir.
Aynı araçtan inerken de “Rabbenâ enzilnî münzelen mübâreken ve ente hayrü’l-münzilîn" / "Ey Rabbim, beni hayır ve bereketi bol bir yere indir. Misafir ağırlayanların en hayırlısı sensin." (Mü’minûn, 23/29)

Bir musibet ve ölüm haberi alınca, “...İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn" / "...Muhakkak biz Allah içiniz ve muhakkak yalnız Ona dönücüleriz." (Bakara, 2/156)

Yine bir işe başlarken “Bismillâhirrahmânirrahîm” demek, şükür maksadıyla “Elhamdülillah” demek de bu kabildendir.

Aynı şekilde Fâtiha, Âyetü’l-Kürsî, Felâk, Nâs ve İhlas surelerini zikir dua maksadıyla, Allah’ı hatırlamak düşüncesiyle okumak haram değildir.

Mâlikî mezhebine göre, hayızlı ve lohusa olan kadının az miktarda Kur’ân okumasında bir mahzur bulunmamaktadır. Bu az miktar da yukarıda adı geçen sureler miktarıdır. Bu meseleye delil olarak; kadınların uzun süre bu halde kalmış olduklarından dolayı istihsânen caiz görmüşlerdir.

Hanbeli ve Hanefi mezhebine göre, Kur’ân-ı Kerim'in kelimelerini heceleyerek, harf harf okumak caizdir. Çünkü böyle bir okuyuş “kıraat”e girmemektedir. Yine tilavet olmadan Mushafa bakmayı, sesini çıkarmadan içinden okumasını da caiz kabul etmişlerdir. Çünkü bu durumda da kıraatten (okumaktan) söz edilmez.(Vehbe Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî ve Edilletühû, İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, I, 288-289.)

Bütün bu görüşler müçtehid imamların çeşitli delillere dayanarak vardıkları içtihad farklılıklarıdır ve hepsi de doğrudur.

Bunun yanında kelime-i şehâdet, kelime-i tevhid, istiğfar, salavat-ı şerife gibi tevhid ve zikir cümlelerini bir veya birden fazla okumak caizdir.

Hanımların bugünlerde Kur’ân-i Kerim'in dışında tefsir, hadis ve fıkıh gibi dinî kitapları ellerine almaları İmam-ı Âzam'a göre caizdir. Ancak bu kitapların içinde bulunan ayetlere el sürmemeleri gerekir.

Kur’ân ayetlerinin bu durumda iken yazılması meselesinde "el-Feteva’l-Hindiyye"de şu kayıtları okuyoruz:
“Cünüp veya hayızlı olanların yazmakta oldukları satırların arasına Kur’ân’dan bir âyet yazmaları mekruhtur. Fakat yazdıkları bu âyetleri okumazlarsa mekruh olmaz."
“İmam-ı Muhammed ise, bu kimselerin Kur’ân yazmamaları bana göre en sevimli davranıştır, diyerek bu hususta ihtiyatlı ve dikkatli olmayı tavsiye etmektedir.”
Buna göre, Besmele de Kur’ân’dan bir ayet olduğundan hayızlı iken yazılmaması daha isabetli olur.

Bu arada hangi mezhebe bağlı olursa olsun, bu haldeki bir kadın Kur’ân’ın bir âyetine bile el süremez. Ancak Kur’ân’a yapışık olmayan temiz bir bez ve kâğıtla tutabilir. (Mehmed PAKSU, Aileye Özel Fetvalar)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

hulya arabacı
iyiki varsınız bütün sorularımıza ışık oluyorsunuz allah yar ve yardımcınız olsun..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
nursbarla
allah razi olsun
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
kardelen_01

simdi risale okuyabilcez mi

Değerli Kardeşimiz; yazıdaki bu cümle cevaptır:
Hanımların bugünlerde Kur’ân-i Kerim'in dışında tefsir, hadis ve fıkıh gibi dinî kitapları ellerine almaları İmam-ı Âzam'a göre caizdir. Ancak bu kitapların içinde bulunan âyetlere el sürmemeleri gerekir.
Selam ve dua ile...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ozcanan

soruya cevap yok yalnız okunur mu okunmaz mı

Değerli Kardeşimiz; yazıdaki bu cümle cevaptır:
Hanımların bugünlerde Kur’ân-i Kerim'in dışında tefsir, hadis ve fıkıh gibi dinî kitapları ellerine almaları İmam-ı Âzam'a göre caizdir. Ancak bu kitapların içinde bulunan âyetlere el sürmemeleri gerekir.
Selam ve dua ile...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Nurtenrisale

Selamun Aleyküm ben Hizb'ül Hakaik'ten hangi bölümleri okuyup okuyamayacagimizi sormak istiyorum.Zira cevsenin okunabilineceği söyleniyor  Cevşenin içerisindeki ayetleri nasıl okuyabiliriz?bu doğru gelmiyor veya Delaili Nur kısmında da ayetler var bunları çoğu kişi bilmeden okuyor..Buna net bir cevabınız varmidir?Allah razı olsun..

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Mehmet Selim)
Cevapta da geniş anlatıldığı gibi, Kur'an niyetiyle değil de, dua ve istiğfar niyetiyle bazı ayet ve sureler okunabilir. Bu nedenle Hizbul Hakaik dediğimiz kitab, bir dua kitabıdır. Bu sebeple dua niyetiyle okunmalıdır. Buna göre, 2. Bölüm olan "Cevşen-i Kebir", 3. Bölüm olan "Evrad-ı Kudsiyye", 4. Bölüm olan "Delailin Nur" ve 7. Bölüm olan "Hülasatül Hülasa" bölümleri okunabilir. Diğer bölümlerde ise, doğrudan Kur'an bulunduğundan okunmaması daha doğru olur.  
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...