Block title
Block content

Kadir ve Rahim isimlerine intisab ile hür irademizin devreye girmesi arasında nasıl bir ilişki vardır? Birinci Söz bu durumun sırrını nasıl izah ediyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan iradesi, büyük bir kapıyı açan küçücük minnacık bir anahtar gibidir. Âdetullah gereği bu büyük kapının açılması, bu minnacık ceht ve gayrete bağlanmıştır ve bu vazife insanın uhdesine bırakılmıştır.

Mesela, Kur’an Allah’ın kelamı olduğu için bütün kâinatı aydınlatan bir güneş gibidir. İman ile intisap etmek ise, bu güneşin aydınlığından istifade etmek de bir abone olmaktır. İnkâr ve enaniyet ise küçük kafa feneri hükmünde olan akıl ile eşyayı aydınlatma çabasıdır. Evet güneş ile fener nasıl kıyasa gelmez ise Kur’an ile insan aklıda aynı şekilde kıyasa gelmez. Akıl ve enaniyeti bırakıp her şeyi aydınlatın güneşin ışığına intisap etmek gerekir.

Yeryüzünde herkes ile konuşmak için, devlet tarafından döşenmiş Telekom şebekesine ihtiyaç vardır. Bu şebekeden istifade edip herkes ile görüşmek için cüzi bir ücret ile abone olunur ve ondan sonra herkes ile görüşülebilir. Şayet devletin bu şebekesine meydan okuyarak "Ben kendi hattım ve şebekem ile görüşürüm, abone olmam." dersek, yeryüzünü kuşatacak çok pahalı bir ağ kurmamız icap eder. Bunu bir insanın yapması da mümkün değildir. 

Aynı şekilde insan, Allah’ın kâinatı aydınlatması olan Kur’an’ı bırakıp ufacık ve sönük aklına güvenerek iman aboneliğinden istinkaf ederse, zifiri bir karanlık ve dalalet içinde kalıverir ve hiçbir şeyin hakikatini idrak edemez. Halbuki iman aboneliği Kur’an şebekesine bir intisap bir ilinti kurmaktır ve çok basit ve zahmetsizdir. İnsanın, mahiyetindeki sayısız cihazları inkişaf ettirip ahsen-i tavkime çıkarabilmesi, bu intisaba ve aboneliğe bağlanmıştır. Kim bu intisap ve aboneliği inkar ederse hebaen mensur olup helakete düşer.

Kadir ve Rahim ismine intisap etmekte de aynı mana geçerlidir. Kadir ve Rahim ismi sonsuz birer şefkat ve güç kapısı iken, küçücük ve minnacık ama hür irademiz ise, bu kapıyı açan bir anahtar hükmündedir.

Birinci Söz tamamen bu inceliğin şerhi hükmündedir. Özellikle bir reisin ismi ile hareket etme tam da bu noktaya bakmaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...