Block title
Block content

"Kâfirin ruhunda hırs, adâvet olduğu gibi, nefsini iltizam ve nefsine itimadı vardır. Bu sırra binaendir ki, dünya hayatında bazan galebe kâfirlerde olur." ifadelerini açar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bütün dikkat ve enerjisini dünyaya odaklamış ve bütün duygu ve düşüncelerini dünya nimetlerini ele geçirmeye adamış bir kafirin, dünya nimetlerini ele geçirme konusunda zaman zaman mümine galip gelmesi doğal bir durumdur.

Hırs duygusu sadece dünyalık elde etmek için verilmiş değildir. Hırsın büyük bir kısmı ukbayı kazanmak için insana verilmiş, ama kafir ahireti inkar ettiği için, bütün hırsını dünyaya boca ediyor. Dolayısı ile dünya menfaatlerini elde etme konusunda kafir daha hırslı daha acımasız daha yoğun oluyor.

Nefsini iltizam ve nefsine itimad; insanın bütünü ile nefsinin arzularının peşine düşmesi ve bu arzuları gerçekleştirmek için her yola baş vurması anlamındadır. Nefis de karakter olarak dünyaya odaklanmıştır. Çünkü nefis peşin bir gram lezzeti vadeli bir ton lezzete değişmez. Nefis hazır lezzete perestiş eder. Doğal olarak nefis dünyacıdır, ahirete pek bakmaz.

Oysa mümin dünya nimetini nihai bir hedef, ulaşılması gereken son bir amaç olarak görmüyor. Dünyanın gelip geçici bir yer olduğunu ve ahireti kazanmakta sadece bir araç olduğunu düşünüyor. Dolayısı ile mümindeki hırsın büyük bir kısmı ahirete bakıyor ve onun için çabalıyor. Haliyle dünya nimeti üzerindeki boğuşmalarda biraz dışarı da kalıyor. Kafir de bunu fırsat bilip bazen galip gelebiliyor. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Katre | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 670 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...