"Kâfirler Allah’ı inkâr etmiyorlar, yalnız sıfâtında hatâ ediyorlar." cümlesini nasıl anlamalıyız, kafirler resmen inkar etmiyorlar mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Küfür, mutlak ve mukayyet olmak üzere iki kısımdır. Mutlak küfür, Allah’ın varlığını ve birliğini tamamen inkardır ki, bu itikat ve fikirde olanlar çok azdır. Bunlara ateist denir. Mukayyet küfür ise, Allah’ın varlığını kabul edip Allah’ın isim ve sıfatlarını inkar edenlerdir ki kafirlerin ekseriyeti bu sınıfa giriyor.

Mesela Hristiyan ve Yahudiler Allah’ı inkar etmiyorlar, lakin Allah’ın şanına ve Zat-ı Akdesine yakışmayan sıfatlar isnat ediyorlar; teslis inancı buna güzel bir örnektir. Müşrikler de mutlak anlamda Allah’ı inkar etmiyorlar, ama putları ona şerik yapıyorlar. Yahudiler melekler için -haşa ve kella- Allah’ın kızları diyorlar. Bunların hepsi küfür sebebidir, lakin mutlak küfür sınıfına girmiyorlar.

Yani bu çeşit kafirler Allah’ın varlığını mutlak anlamda inkar etmiyorlar, sadece Allah’ın Zatı ve varlığı kadar önemli ve gerekli olan sıfatlarını inkar ediyorlar. Böyle bir iman da Allah katında makbul olmadığı için onlar da kafirler sınıfındandır.

Üstad Hazretlerinin “Kafirler Allah’ı inkar etmiyorlar.” tabiri bu mukayyet sınıfından olan kafirler içindir. Yoksa az ve mutlak küfürde olan ateistleri kast etmiyor. Zaten bu ateistlerin ciddiye alınacak bir tarafları da yok. Çünkü Allah'ı inkâr etmek, kâinatı inkâr etmek kadar akıldan uzaktır; öyle ise bu akılsız ahmakların mutlak inkarları Allah’ın varlığı hususundaki umumi ittifakı bozmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...