"Kafkas Dağlarında Derbent cihetinde yine çapulcu garetgir akvam-ı Tatariyenin hücumunu durdurmak için Zülkarneyn-misal eski İran padişahlarının himmetiyle setler yapılmıştır." Tatarlar çapulcu ise, Üstad'ın onlara dua etmesini nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Eskiden zalim olan bir topluluk şimdi mazlum olabileceği gibi, eski zamanda mazlum olan bir topluluk da şimdi zalim olabilir. Bu tarihi bir hakikattir. Filanca kavim eski zamanda zalimdi, daima da zalim olmaya devam edecek denilmiyor, denilemez de.

Eski zamanda setlerin yapılma sebebi, zalim ve yağmacı kavimlerin şerrinden korunmak içindi. Demek o zamanlarda bir zalim bir de masum kavim varmış. Masum kavimler zalimlerden kendilerini korumak için peygamber ya da velilerin de yardımı ile bu setleri inşa etmişler. Bu manada tarihte birçok yüksek surlar, kaleler, setler, sığınaklar ve yer altı şehirleri inşa edilmiştir. Kur’an-ı Kerim, Zülkarneyn hadisesi ile bu hakikate işaret ediyor.

Tatar kavmi, o dönemde yağmacı ve saldırgan bir tutum izlerken, günümüzde zayıf ve masum bir kavim hâline gelmiştir. Tarihi hadiseleri kendi şartları içinde değerlendirmek gerekir. Yani Üstad'ımızın şimdiki zayıf ve masum Tatarlara dua etmesi, eski zamandaki realiteyle çelişmez.

Mesela, Çinliler o dönemde Türklerin saldırılarından korunmak için Çin seddini inşa etmişlerken, şimdilerde de aynı baskı ve zulmü Çinliler Uygur Türklerine uyguluyorlar. Zalim ve masumluk zaman ve döneme göre değişebiliyor...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

birkayra
Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Nurun fedaisi
Bit şey sormak istiyorum.. bir kaç ırkçı site ve forumlarda Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin bu tabirini göstererek, Üstad’ın ırkçı olduğu.. Tatar gibi bir millet hakkında çapulcu dediğini.. Bu şekilde ırkçılık yaptığını söyleyen o kesime ne cevap verilebilir?.. Bir cevap verirseniz sevinirim..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
oğuzhangözüpek

TARİH konusu biraz çetrefilli konudur. Bir bütün olarak BİLİNİRSE o zaman tereddütler azalır.. TATARLAR diye İslam Dünyasında bilinen KAVİMİN orijini TARİHTEKİ gerçek TATARLAR DAN gelmekte ise de HAKİKAT biraz karışıktır.
…Sevgili ÜSTADIN bahse konu ettiği TATARLAR zannımca bizim TATAR olarak bildiğimiz kavimler değildir. ‘’ ESKİ İRAN PADİŞAHLARI dediğine göre İSLAMDAN önceki İRAN TARİHİNDEN yani FARS kültüründe destanlaşan ZAL OĞLU RÜSTEM menkıbelerinin anlatıldığı dönemlerden bahsediyor olmalıdır..
…O Dönemde İRANLILAR ( SASANİ ve PERSLER ) ,KAFKASLARDAN gelen Türk kökenli İSKİTLER ile sonrasında KAFKASLAR ve ARAL Gölü HAVZASINDA HUNLAR ile , ondan sonrada ARAL HAVZASINDA GÖKTÜRKLER VE Karluk ( Özbeklerin ataları)Türkleri ile SIK SIK SAVAŞMIŞLARDIR.
… Orta Asya kavimleri -Kİ Hemen hepsi ÇEKİK GÖZLÜ,Basık Yüzlü ,Uzun saçlı,Göçebe TOPLULUKLARDIR - son derece SAVAŞÇI VE VAHŞİ oldukları için İRANLILARDA Çinliler GİBİ SETLER inşa etmişlerdir… BU kavimlerin de TATARLARA benzemesi ve İSLAM Dünyasında TATAR deyince SAVAŞÇI,VAHŞİ,ACIMASIZ İnsanların anlaşılmasından dolayı,İSLAM TARİHÇİLERİ ASYALI KAVİMLERİ ayırmamış hep TATARLAR diye bahsetmişlerdir. ÜSTADIMIZIN TATAR KAVMİ diye bahsetmesinin altında bu ALIŞILMIŞLIK vardır.
… Günümüzde bile KIRIM TÜRKÜYLE,UYGUR TÜRKÜYLE hatta Türkçe konuşan bir ÇİNLİ ile karşılasak hemen TATARMISINIZ diye soruyoruz. Bunun sebebi ni açıklamaya çalışayım.
…. Gerçek TATARLAR,MOĞOLLARA komşu yaşayan bir orta asya kavimidir. CENGİZ HAN TATARLARI egemenliğine aldıktan sonra,Büyük oğlu CUCİ nin emrine verdi. O DA bunlardan teşkil ettiği orduyla batı ülkelerini fethe çıktı. Tüm BATI ASYAYI ve DOĞU AVRUPAYI talan ettiler. O sırada batı asya ve doğu avrupada OĞUZLAR,KIPÇAK VE KUMANLAR ,HAZARLAR yaşıyordu ve çoğunluğu MÜSLÜMANDI. İlk defa karşılaştıkları bu MOĞOL KARIŞIMLI bu kavmin TATAR İSMİNİ zamanla tüm MOĞOLLAR içinde kullandılar. İşte islam dünyasında MOĞOLLARIN tatar ismi ile anılması böyle başladı.
….Ancak TATAR dedikleri bu KAVİM Bir yüzyıl içinde ORANIN Yerli halkıyla karışarak ASİMİLE oldu ve İSLAMLAŞTI. KUMAN-KIPÇAK Türkleri ile karışarak sonradan TATAR ismini alacak KIRIM VE NOGAY TATARLARI böyle oluştu. VE ALTIN ORDU HANLIĞINI kurdular.. NOGAY TATARLARI Moğol ve Japonlara, Kırım TATARLARI ise TÜRKLERE benzer. ÜSTADIMIZIN DUA ETTİKLERİ; Önce Rusların ve sonrada KOMÜNİSTLERİN zalimce SOYKIRIMA tabi tuttuğu bu MAZLUM Müslüman TATAR KAVMİDİR. Bu gün Ülkemizde de az miktarda KIRIM VE NOGAY tatarı özellikle ESKİŞEHİR İlimizde yaşamaktadır. ALLAH, KIRIMDAKİ ve Rusyadaki Müslüman TATAR KARDEŞLERİMİZE yardım ve RAHMET ETSİN . Mazlum Toplumlardandır. En az 250 Yıldır zulüm ile iç içe yaşamışlar bir nevi RUSYA’nın Filistini olmuşlardır. ÜSTADIMIZ BU SEBEPLE ONLARI Duasına almış olmalı İNŞALLAH indi İlahide KABUL olmuştur.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...