Block title
Block content

Kainat daire-i ilimden daire-i kudrete geçerken, Cenab-ı Hak her an bir kainatı yeniden yaratıyor gibi bir mana anlaşılıyor, doğru mu? Bundan hasıl olan "zaman" mefhumuna ruhlar da dahil midir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Levh: Eşya ve mevcudatın zaman nehrine girmesi demektir. Yani Allah’ın ilminde plan ve proje olarak ve ilmi bir vücut ile bekleyen mevcudatın, zaman ve mekan boyutuna intikal edip görünmesi ve varlık kazanması demektir.

Mahv: Zaman sahnesine çıkan eşyanın ve mevcudatın, ölüm ve zeval ile tekrar zaman sahnesinden çekilip gitmesi demektir.

İspat: Zaman sahnesine çıkmak için sırada bekleyen eşyanın, tekrar zaman sahnesine çıkıp, manasını göstermesi anlamındadır.

Allah’ın ilminde varlık sahnesine çıkmayı bekleyen diğer mevcudat, plan ve projeleridir.

İşte zaman denilen şey, yani zamanın hakikati bu üç kavramdan müteşekkildir. Üstad Hazretleri buna Kudret-i İlahi’nin yazar bozar tahtası ve defteri diyor. Zamanın içindeki geçmiş, gelecek ve şimdiki zaman kavramları da manasını Levh-i Mahv-İspat'tan alıyorlar.

Üstad Hazretleri, zamanın hakikati, Levh-i Mahv ve İspat'tır, diyor. Yani, zaman ve mekan denilen şey, eşyanın gayb aleminden, yani Allah’ın ezeli ilminden çıkıp, şehadet ve varlık alemine girip, orada göründükten sonra, hareket ederek, zahiri cisimlerini bırakıp, tekrar Allah’ın ilmine, ya da alem-i ahirete gitmesinden ibarettir.

Bu tarifin içinde mekan da vardır. Zira mekan, zaman nehrinin içinde akıp giden bir su gibidir. Zaman, varlığın en dışı iken, mekan ise en içidir. Bir karpuzun dış yüzeyi, yani kabuğu zamansa, onun içeriği ve çekirdekleri ise mekandır, cisimlerdir denilebilir. Mekan sadece bu maddi aleme münhasır bir alem değil, kapsam ve boyutları cennet ve cehennemi de içine alan geniş ve büyük bir alemdir. Zamanın gittiği her yere o da gider.

Mekan, kelime olarak yer, mesken, mahal manalarına geliyor. Mekân, geniş bir çerçeve ile 'insanı çevreleyen ve içinde eylem ve amellerini sürdürmesine elverişli olan boşluk' ve sınırları alabildiğine geniş ama sınırlı olan mahal ve yer demektir. Zamanın içinde ve onun bir bileşenidir. Yani zaman ve mekan birbirlerini tamamlayan iki temel varlıktır. Diğer bütün mahluklar bu iki temel varlık içinde varlık kazanırlar.

Zaman ve mekan, Allah’ın kudreti ile ayakta duran ve sürekli İlahi kudretin üzerinde işlem ve icraat gördüğü bir mahaldir. Allah’tan başka her şey, ruh da dahil, zaman ve mekanın içindedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Birinci Sual | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 3173 | Word indir | Pdf indir
Paylaş

Yorumlar

Adem68474

Zaman mahluk mudur külliyattaki delilleriyle beraber izah edermisiniz 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Zaman ve mekan mahluktur. Risale-i Nurda zamanın hakikati levh-i mahv-ı ispat olarak tarif ediliyor. Levh eşyanın görünmesi yani sahneye çıkmak mahv kaybolması yani sehnenin bitmesi ispat yeniden görünmesi yani sahnenin tekrar çıkması olarak ifade ediliyor. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...