Block title
Block content

"Kâinat mescid-i kebirinde Kur'ân kâinatı okuyor, onu dinleyelim. O nur ile nurlanalım. Hidayetiyle amel edelim. Ve onu vird-i zeban edelim. Evet, söz odur ve ona derler..." cümlelerini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nasıl güneş ışığı ile dünyamızı aydınlatıyor, ısısı ile dünyamızı ısıtıyor ise, Kur’an da manevi bir güneş olup gönül dünyamızı aydınlatıp, fikir bahçemizi ışıklandırıyor. Kalpteki gaflet buzullarını eritip, fikir tortularını törpülüyor. Bize hakkın yolunu ve istikametin ayarını ders veriyor. Bize hem dünyada hem ahiret alemlerinde şaşmaz ve şaşırtmaz bir rehberlik yapıyor. Kainatın sırlarını çözüp, aklın imdadına koşuyor. Kur’an aklı alıp yüksek ve aşkın alemlerde dolaştırıyor. Değil bu süfli alemleri, ta öteleri bize tarif ediyor.

Kainat bir mescit ise, -zira her şey lisan-ı kal ve lisan-ı hal dili Allah’ı tesbih edip zikrediyor- Kur’an bu mescidin nuru ve tilavetidir. Kainat mescidinin nakışlarını ve manalarını okunur ve anlaşılır kılan; Kur’an’ın nuru ve ışığıdır. Kafa feneri hükmünde olan akıl, kainatın değil bütününü ışıklandırmak, bir nesnesinin bile mahiyetini aydınlatmaktan aciz kalıyor. Öyle ise akıl Kur’an’a râm olup, onun yardımı ve hidayeti ile kainat kitabını okuması gerekir; ancak hakikatlere ve kainatın sırlarına bu tarz ile ulaşabilir.

Kur’an kainat kitabını okuyan ve okutan, sırlarını çözen ve her şeyin iç yüzünü gösteren bir rehber, bir muallimdir. Bizler ise; bu rehbere uymak ve bu muallime talebe olmakla mükellefiz. Kur’an’ın kainatı okumasına ve sırlarını çözmesine bir misal verelim.

Mesela; insan şahsi kuvvet ve fikri ile ölüme baksa, ölümü bir yokluk, kabri ise dipsiz bir karanlık kuyu tevehhüm eder. Bu tevehhüm ile bela ve sıkıntılar çeker. Ölümdeki ayrılık ve hiçlik acısı hayatını bütünü ile zehir eder.

Ama iman ve Kur’an nazarı ile baksa, ölüm ebedi bir saadetin başlangıcı, sonsuz bir kavuşmanın girizgahıdır. Demek kuru akıl, ölümün sırrını çözemiyor, zira bunun için Kur’an’ın dersine ve terbiyesine muhtaçtır. Daha bunun gibi binlerce hadise karşısında, insan vahyi inkar edip aklına itimat ederse, bela ve sıkıntılara maruz kalır vs.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...