"Kâinatın bu mezkur yüksek kemâlâtları sönecek ve o ulvî ve kudsî hakikatleri zıtlarına inkılâp edecek." Şirk hangi özelliğiyle kainatın hakikatlerini zıtlarına çeviriyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şirkin, iki İlah anlayışından sebeplerin yaratıcı kabul edilmesine kadar bir çok çeşidi vardır. Ve bu şirk türlerinin hepsi, insanın Allah’a karşı en büyük vazifesi olan ibadet ve şükür yolunu kapıyor.

Mesela buğdayı sebeplerden bilen birisi, buğday için Allah’a şükretme ihtiyacı hissetmez. Yine balı arıdan bilen birisinin, o tatlı nimetin kadir ve kıymetini bilip nimet içinde Münimi görmesi ve sonsuz bir şükürde bulunması mümkün değildir...

Hristiyanlar, teslis inancı ile sadece Allah'a yapılması gereken ibadet ve taati insana ve meleğe de yapıyorlar. Yani Hristiyanların bu ibadet ve taati şirkin pisliğine bulaştığı için, şirke muhtaç olmayan ve bunu kainatın her zerresinde gösteren Allah’ın, bu ibadeti kabul edip ondan razı olması asla mümkün değildir.

Sebeplere tapan tabiatçılar ile insana ve meleğe tapan Yahud ve Nasara’nın arasında esas itibari ile bir fark bulunmuyor. Her türden şirkin özünde Allah’ın her açıdan tek ve bir olduğu inkar edilmiş oluyor. Bu yüzden bütün peygamberlerin en büyük davası tevhit olmuştur. Yani insanlığın yüzünü kesretten vahdete çevirmek peygamberlerin birinci meselesi olagelmiştir. Dinin diğer bütün esasları bu temel esas üzerine kurulmuştur. Temelsiz bina nasıl olmaz ise, tevhitsiz bir inanç ve dinde asla ve kata olmaz olamaz.

Nasıl bir köyde iki muhtar, bir şehirde iki vali, bir ülkede iki padişah karmaşa ve kaosa sebebiyet veriyor ise, kainatta da iki İlah karmaşa ve kaosa sebep verir. Halbuki kainatı incelediğimizde yüksek ve kusursuz bir sistem ve intizamın varlığını görüyoruz. Yüksek ve kusursuz bir intizam ise, tek bir Hakimi tek bir Nazımı yani nizam koyucuyu gösteriyor. Hal böyle iken, insanın şirke düşmesi, kainatın bu yüksek gerçeğini ve hakikatini tersyüz etmesi ve gerçeğe ters bir inanışa girmesi anlamı taşıyor.

Özet olarak, kainat hal dili ile şirki reddediyor, peygamberler Allah’tan aldığı haber ile şirki reddediyor, insanlığın ortak aklını ve vicdanını yansıtan milyonlarca alim ve evliya şirki şiddetle men ediyorlar, insanın selim olan aklı ve mantığı şirki reddediyor, insandaki vicdan ve duygular iki İlah karmaşasından müteessir iken, insanın inadına şirke girmesi, kainatın çarklarının tersine hareket etmek değil de nedir acaba.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...