"Kâinatın mecmuunda ve erkânında ve eczasında ve her mevcudunda bir intizam-ı ekmelin bulunması..." İntizam konusunu biraz açar mısınız? İntizamın vahidiyete nasıl delil olduğunu izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İntizam" kelime olarak her şeyin belli bir tertip, belli bir sistem, belli bir düzgünlük ve nizam üzere olmasına denir. Ve kainatın umumundan tut ta en küçük bir zerresine kadar her şey mükemmel ve kusursuz bir intizam üzerine hareket ediyor. Bu intizamların en büyük ispatı ise bugünkü fen ilimleridir. Her bir fen bir intizamı inceliyor.

Mesela, kalbin iki kapakçığı arasında zıtlık olsa idi, kalp uyum ve ahenk içinde çalışamaz, dururdu. Ama iki kapakçık arasında mükemmel bir münasebet, yani uyum ve ahenk olduğu için kalp saat gibi çalışıyor. Demek kalbin kapakçıkları arasındaki münasebet, uyum ve ahenk kalbin intizamına ve sistematiğine hizmet ediyor. Bu kapaklar uyum içinde çalışmasa, kalbin sistemi bozulur, sistem bozulunca da devamlılık olmaz ve kalp ölür. Kalp ölürse, beden de ölür.

Güneş sistemi belli ölçü ve kanunlar dairesinde hareket ediyor. Şayet güneş bu kanun ve ölçüden zerrece sapsa, kainat ve içindeki bütün sistemler yerle bir olur. Bu mana insanın bedeninde çalışan hücrede de, Herkül burcunda de aynıdır. Bunun tafsilatını fen kitapları beyan ediyor zaten.

Elma ağacından hasıl olan elmanın vücut bulması, elma ağacının intizamındandır. Yani elma ağacındaki intizam olmasa ya da bir noktası eksik olsa, elma ve elmadan elde edilecek nimet ve faydaların hiçbirisi elde edilemez.

Dünya kendi etrafında ve güneşin çevresinde belli bir intizam ve ölçü ile dönüyor. Şayet bu intizam ve ölçü olmasa mevsimler, gece ve gündüz ve bunlardan temin edilen hiçbir menfaat ya da nimet elimize geçmez.

Allah bütün nimet ve ihsanlarını bu intizam ve ölçü eli ile bize ikram ediyor. İntizam ise intizamın sahibi olan Nazımı bize gösterir. İntizam ve ölçü tabiat ve tesadüfün en büyük düşmanıdır. Zira intizamın sağlamca olduğu bir yerde, tesadüf ve kör tabiatın işi olmaz ve olamaz. Bu da intizam sahibini kör gözlere kati olarak gösterir ve ispat eder.

İntizam varsa mutlaka bu intizamı tesis eden bir Nazım da vardır demektir. İntizamın olmadığı yerde anarşizm olur, anarşizmin olduğu yerde de nimet ve hikmet olmaz. Demek bütün nimet ve hikmetler intizam ile bağlıdır.

Bu sebepledir ki, Kur’an en çok kainattaki o muazzam intizama ve ölçüye dikkat çekerek Allah’ın varlığını ve birliğini ispat ediyor. İnsanların nazarlarını ve dikkatlerini özellikle intizama ve intizamdan çıkan fayda ve hikmetlere çekiyor, ta ki, herkes Hakim ve Nazım bir Zatın varlığını görsün ve bilsin.

Yine bir memleketteki düzen, imar, kanunlar, asayiş, hukuk ve sistem, memleketin bir hükümet tarafından idare edildiğini ve bu memleketin sahipsiz olmadığını gösterir vesikalardır. Aynı şekilde şu kainat ve dünyadaki intizam, ahenk, kanunlar, unsurlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma, mükemmel icraat ve fiillerin bulunması, bu kainat ve dünyanın da sahipsiz olmadığını ve her şeyine hükmeden bir Rabbi olduğunu bize gösterir. Yani memleket nasıl sahipsiz değilse, şu kainat ve dünya memleketi de sahipsiz ve hamisiz değildir.

Üzüm nasıl çubuk eli ile bize ikram ediliyor ise, inayet ve nimetler de hikmet çubuğu ile bize ikram ve ihsan ediliyor. Hikmet intizamdan, nimet te hikmetten çıkıyor. Gözün içindeki intizam görme hikmetini netice verirken, görme hikmeti de sayısız görsel inayetleri netice veriyor. Nizam, hikmet ve inayet zincirin halkaları gibi birbiri ile bağlıdırlar. Biri diğeri olmadan olmaz.

Pirenin midesindeki nizam ile güneş sistemindeki nizam arasında sıkı bir bağlantı vardır. Mesela, pirenin hayatının işlemesi ve devam edebilmesi için güneş sisteminin eksiksiz ve noksansız hareket edip işlemesi ile mümkündür. Güneş olmasa hayat olmaz, hayat olmaz ise pire olmaz. Demek pirenin midesindeki intizam ile güneş sistemindeki intizam hayatiyet derecesinde birbiri ile irtibatlıdır.

Hatta pirenin hayatının oluşması ve devam edebilmesi sadece güneş sistemi ile ilgili değil, bütün kainat fabrikasının işlemesi ve intizamı ile ilgilidir. Öyle ise pirenin midesini dizayn eden Zat, aynı şekilde kainatı ve güneş sistemini de dizayn eden Zattır. "Tarla kimin ise tarladan kalkan mahsulat da ona aittir." hükmünce, kainat ve güneş sistemi bir tarla, canlılar ve pire ise bu tarlanın mahsulü gibidir.

Diğer bir mana ise, intizamların benzerlikleridir. Mesela, atomun içindeki çekirdeklerin dönme hızı ile yönleri ne ise, güneş sisteminin hızı ve yönü de benzerdir. Bu da Ustanın ve nizamı kuran Zatın aynı ve bir olduğuna işaret ediyor. Nasıl Mercedes arabalarının dizayn ve amblem benzerlikleri aynı fabrika mahsulü olduklarını gösteriyor ise, kainattaki mikro ve makro alemlerin intizam benzerlikleri de aynı kudret ve iradeden icat edildiklerini bize gösteriyor. Pirenin midesindeki intizam mikro düzen iken, güneş sistemindeki intizam ise makro düzendir. Öyle ise usta birdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
pirenin midesi hakkında bilgi varmı.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...