"Kainatın nazmında büyük bir i´caz var." cümlesini açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İ’caz: İnsanı aciz bırakan mucize demektir ki, Allah’ın bir mührü ve imzası konumundadır.

Nazm: Kelime olarak sıra, tertip, vezinli ve ahenkli yapmak anlamlarına geliyor. Terim olarak ise, her şeyi mükemmel bir sistem ve ahenkli bir düzen içinde yapmak ve yaratmak demektir.

Evet, kainatta fen ilimlerinin de şahitliği ile mükemmel bir nizam ve kusursuz bir sistem vardır. Üstelik bu düzen ve tertip i’caz, yani mucize seviyesindedir. Bu sebeple kimse onun bir benzerini taklit edemez.

İnsan nasıl kelam sıfatından gelen Kur'an’ın cümle ve ayetlerini taklit edip bir benzerini yapmaktan aciz ise, aynı şekilde Allah’ın kainatta kudret sıfatı ile icra ettiği fiilleri taklit edip bir benzerini yapmaktan da acizdir. Zira üzerinde "Taklit edilemez" anlamında İlahi bir mühür ve imza vardır.

Allah’ın yarattığı bir sineği bütün insanlık toplansa yapamıyor. İşte bu sinek üzerinde i’caz damgası var demektir; yani taklidi kabil değildir.

Kâinat bir kitap gibi, bir kâside gibi yazılmış ve nazmında bir mûcîze var. Bu kâinat kitabının telifinde i'caz var.

Sivrisineğin gözünü yaratan, güneşi ve de Samanyolu galaksisini de O yaratmıştır. Çünkü sivrisineğin gözünün görebilmesi için güneşe ihtiyaç vardır. Güneş için ise Samanyolu galaksisinin yaratılması gerekir. Samanyolu galaksisi ve içerisine yerleştirilen güneş kimin irâdesi ve kudreti ile yaratılmış ise, sivrisineği de o yaratmıştır. Çünkü sivrisineğin gözünün görmesinin zarûreti bütün kâinatın tasarrufuna sahip olunmasını gerektirir. İşte bu ve bunun gibi şeyler kainat nazmının i’cazıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...