"Kâinatın telifinde öyle bir i’câz var ki, bütün esbab-ı tabiiye, farz-ı muhal olarak, muktedir birer fâil-i muhtar olsalar, yine kemâl-i acz ile o i’câza karşı secde ederek,.." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kainat bir kitap ise, bu kitabın müellifi (yazarı) Allah’tır. Kainat kitabının geneli mucize olduğu gibi, her bir paragrafı her bir cümlesi her bir kelimesi her bir harfi, hatta her bir noktası (bir atom zerresi bir noktadır) da aynı şekilde mucizedir ve taklidi mümkün değildir.

Mesela, gökyüzü bir paragraf, güneş sistemi bir cümle, dünya bir kelime, insan bir harf, insandaki bir damla kan ise noktadır.

Kainattaki bütün sebepler bir araya gelseler -buna insanlar da dahil-, ne gökyüzünü inşa edebilirler ne güneş sistemin kurabilirler ne dünyayı yaratabilirler ne de insanı ve onun bir damla kanını icat edebilirler.

Allah kainatta yaratmış olduğu her bir eserine her bir sanatına öyle bir mucize damgasını vurmuş ki, bu yüzden bütün sebepler bir araya gelseler basit bir kan damlasını bile yaratamazlar.

Ve bütün sebepler hâl diliyle şu metni ifade ederler:

“Sen her kusurdan münezzehsin. Bizim hiçbir kudretimiz yok; nihayetsiz izzet ve hikmet sahibi olan muhakkak sensin.”

"Ey insanlar! İşte size bir misal veriliyor, ona iyi kulak verin: Sizin Allah’tan başka yalvardığınız bütün sahte tanrılar güç birliği yapsalar da, bir sinek bile yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa, onu dahi kurtarıp geri alamazlar. İsteyen de kendinden istenilen de kaçan da kovalayan da ne kadar güçsüz!" (Hac, 22/73)

Sinek ve diğer canlıların hepsi Allah’ın birer kudret mucizesidir ve taklit edilmesi mümkün değildir. Bir sineği yaratabilmek için bütün kainatın avucunun içinde olması gerekiyor. Mesela, sineğin görebilmesini sağlamak için güneşi oraya asacak bir kudrete sahip olmak gerekiyor. Yani güneşi oraya kim asmış ise, sineğin gözünü da yaratan aynı sanatkardır...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...