Block title
Block content

"Kâinatın ulvî ve süflî tabakatındaki bütün âlemler, ayrı ayrı lisanla bir tek neticeyi, yani bir tek Sâni-i Hakîmin rububiyetini gösteriyorlar." Bu alemler hangileridir ve Allah'ı nasıl ispat ediyorlar?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kainat, şu içinde bulunduğumuz maddi alemdir. Bu maddi alemin süfli tabakası yeryüzü ve buna bağlı kesif alemler iken ulvi tabakadaki alemler ise sema ve buna benzer latif alemlerdir.

Mesela, toprak kesif ve süfli bir alemdir ve bu topraktan yaratılan sayısız bitki ve hayvanat tevhidin en zahir ve bahir birer delilleridirler.

Güneş sistemi latif ve ulvi bir alemdir ve sistemin muntazam hareket ve devirleri ise tevhidin zahiri delilleridir.

Yine her bir insan başlı başına  bir alemdir. İnsanın cesedi ve maddesi süfli bir alem iken ruhu, kalbi, aklı, vicdanı ve diğer latifeleri ulvi alemler sınıfındandır. İnsanın hem maddi cephesi hem de manevi cephesi tevhidin en parlak delillerindendir.

Hatta en küçük atomlar bile birer alem olup tevhidin muazzam birer delilidirler. Eşyada Allah’ın varlığına ve birliğine işaret eden o kadar çok pencereler ve deliller var ki, insan kafasını nereye çevirirse çevirsin tevhide gark olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...