Block title
Block content

"Kâinatta görünen saltanat-ı Rububiyeti itaatkârâne tasdik edip kemâlâtına ve mehâsinine hayretkârâne nezaretidir. Esmâ-i kudsiye-i İlâhiyenin nukuşlarından ibaret olan bedî san'atları birbirinin nazar-ı ibretlerine gösterip dellâllıktır." İzahı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Birinci vecih şudur ki: Kâinatta görünen saltanat-ı Rububiyeti itaatkârâne tasdik edip kemâlâtına ve mehâsinine hayretkârâne nezaretidir."

"Sonra, esmâ-i kudsiye-i İlâhiyenin nukuşlarından ibaret olan bedî san'atları birbirinin nazar-ı ibretlerine gösterip dellâllık ve ilâncılıktır."(1)

Eserler üzerinde Allah’ın sanat ve tecellilerini görüp, onun zatına ve sıfatlarına intikal ederek, Onu o isim ve sıfatlar vasıtası ile tanıyıp ona sevgi beslemektir. Her bir isim ve sıfat, onu tanımak ve sevmek noktasında bir merdiven ve terakki etmektir. Bu yüzden her mevcut üzerindeki binlerce ismin nakışları aracılığı ile huzuru kazanır. Yani eserler sayesinde eser sahibine varır ve her şeyde onu hatırlatacak vecihleri görür. Yani Allah, eserler aracılığı ile kendini insana gösterip ilan ediyor, insan da bu gösterme ve ilana iman ve marifet ile karşılık veriyor.

İnsan, mevcudat üzerinde tecelli eden bu nakışları okuduktan ve gördükten sonra, iman ve ibadet ile mükelleftir. Bunun dışında insan başka nazarları da bu manaya davet etmek ve insanlara o tecellileri ilan etmekle de mükelleftir. Risale-i Nurlar bu manaları ilan etmek noktasında kamil bir rehberdir.

(1) bk. Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, İkinci Mebhas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...