"Kâinatta ne varsa numuneleri insanda var" deniliyor. Ama bütün elementlerin (anasırların) yok olduğunu fen söylüyor; bunu açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ağaçta ne varsa hepsinin numunesi çekirdeğinde vardır. Ancak ilim ve fen, çekirdeğin içerisindeki her şeyi gösteremiyor.

Keza, yaş ve kuru ne varsa hepsi Kur'an'da vardır. Ancak herkes bunu göremiyor. Çünkü farklı şekillerde bulunur. Bütün elementlerin; Azot, Karbon, Hidrojen ve Oksijenden teşekkül ettiğini biliyoruz. Bu dört elementi ihtiva eden her bir canlı, kâinatın bir fihristesidir.

Kaldı ki, bu fihrist olma keyfiyeti, kâinatın yalnız maddî kısmıyla alâkalı değildir. Bunun ruh ve mânâ ciheti de vardır.

Evet, nasıl ki insanın anâsırları, kâinatın unsurlarından; ve kemikleri, taş ve kayalarından; ve saçları, nebat ve eşcarından; ve bedeninde cereyan eden kan ve gözünden, kulağından, burnundan ve ağzından akan ayrı ayrı suları, Arzın çeşmelerinden ve madenî sularından haber veriyorlar, delâlet edip onlara işaret ediyorlar. Aynen öyle de insanın ruhu âlem-i ervahtan ve hâfızaları Levh-i Mahfuz’dan ve kuvve-i hayaliyeleri âlem-i misalden ve hâkeza her bir cihazı bir âlemden haber veriyorlar ve onların vücudlarına kat’î şehadet ederler. (30. Lem’a, İsm-i Kayyum)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...