"Kâinattaki tecellî eden her bir isim, bütün isimleri kendi Müsemmâsına isnad eder ve Onun ünvanları olduğunu ispat eder..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her bir ilahî isim kendi penceresinden ve manasından Allah’ın zat-ı akdesine ayrı ayrı işaret edip ispat ediyor. Müsemma, ismin sahibi demektir.

Mesela, Şafi ismi kainatta şifa ve tıp olarak tecelli eder; bu ismin manası ve penceresi şifadır, müsemması da Allah’ın zat-ı akdesidir.

Muhyi ismi hayat ve can veren demektir ki, kainattaki bütün canlılara hayatı veren bu isimdir ve bu ismin müsemması, yani sahibi de varlığı ezeli ve ebedi olan Zat-ı Akdes'tir.

Rezzak ismi, kainat sahnesinde yaşayan bütün canlı varlıkların rızıklarını temin eden demektir ki, bu ismin de yine sahibi Allah’ın zat-ı akdesidir...

Bir de bu isimler kainatta iç içe ve senkronize olarak tecelli ederler. Muhyi ismi bir canlıya hayat bahşettiği zaman Rezzak ismi hemen ona rızık verir, hastalansa Şafi ismi de şifa ihsan eder vesaire. Tabiri yerinde ise, âdeta bütün isimler bir isim uyumunda ve ahenginde çalışırlar. Bu yüzden ahsen-i takvim olan insanda Allah’ın bütün isimleri tecemmu (toplanmış) ve temerküz (merkezileşmiş) etmiştir.

Muhyi ismi bir tohuma bir çekirdeğe can verdiği zaman Fettah ismi de devreye girip o tohum ve çekirdeğin önündeki engelleri açar, onun sonuca gitmesi için yardımcı olur. Nazım ismi de canlının metabolizmasında muazzam bir sistem kurar vesaire...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

isahalim
"Kâinattaki tecellî eden her bir isim, bütün isimleri kendi Müsemmâsına isnad eder ve Onun ünvanları olduğunu ispat eder..." ifadesi HAYY ismi gibi belli isimler için geçerli, fakat diğer tüm esmaül hüsna için geçerli değil gibi sanki ? "her bir ismin, bütün isimleri kendi Müsemmâsına isnad etmesi" büyük bir iddia değil mi?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
İnce ve derin düşünüldüğünde her ismin bir biri ile ilgili ve ilişkili olduğunu anlarız. Bu ilişki kimisinde saraheten kimisinde remzen ve işareten kimisi de ciddi bir tefekkürden sonra anlaşılır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...