"Kâinattan daha san’atlı, hikmetli, zîhayat bir kâinatı inşa eden..." Kâinattan daha san'atlı yeni bir kâinat nasıl olur? Diğerini de yaratan Allah değil mi? Hem yaratma noktasında misliyet olmasıyla daha san'atlı ve hikmetli nasıl olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Acaba her senede dört yüz bin envâı birden zemin yüzünde icad eden; ve semâvat ve arzı altı günde halk eden; ve altı haftada, her baharda, kâinattan daha san’atlı, hikmetli, zîhayat bir kâinatı inşa eden bir kudret-i ezeliye, bir ilm-i ezelînin dairesinde plânları ve miktarları taayyün eden mevcudat-ı ilmiyeyi, göze göstermeyen bir ecza ile yazılan ve görünmeyen bir yazıyı göstermek için sürülen bir ecza misilli, gayet kolay o mâdûmât-ı hariciye olan mevcudat-ı ilmiyeye vücud-u haricî vermeyi o kudret-i ezeliyeden uzak görmek ve icadı inkâr etmek, evvelki güruh olan Sofestâîlerden daha ziyade ahmakane ve cahilânedir.”(1)

Her baharda yaratılan kainatlar, nebatatın tamamı ve sinek, haşerat ve diğer canlılar gibi hayvanatın bir kısmıdır. Yoksa bizim anladığımız manada bütün kainat yeniden ve yoktan inşa ediliyor değildir.

“Daha sanatlı” ibaresi ise, hayatlı bir sanatın hayatsız bir kainattan daha sanatlı olduğuna vurgu yapmak içindir. Mesela, bahar mevsiminde yaratılan sinekler taifesi kainattan daha sanatlı daha hikmetlidir. Allah bu anlamda sürekli yaratma halindedir ve yaratmış olduğu canlılar sabit ve cansız olan kainattan daha sanatlı daha hikmetlidir.

Bütün bu yaratmalar meydanda iken, "Allah yoktan var edemez, var olanı da yok edemez." demek ahmakçadır. Bu hükme gidenlerin gitme nedenleri ise, kainatın cansız varlıklar açısından stabil ve durağan bir yapıda olmasıdır. Oysa canlılar cansızlardan daha sanatlı, daha hikmetlidir ve sürekli yoktan var edilip yenilenmektedirler.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Üçüncü Lem'a, Hatime.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...