"Kalb çok arzu ederdi, ehl-i fenden envâr-ı imaniyeye ve esrar-ı Kur’âniyeye iştiyak derecesinde ihtiyacını hissetmek cihetinde Hulûsi Beye benzeyecek adamlar ileri atılsın." Ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada ehl-i fenden maksat ehli mekteptir. Yani müspet ilimleri okuyan kesimi kast ediyor. Doktorlar, mühendisler, bilim adamları, öğretmenler vs. bu sınıfa örnek olarak verilebilir.

Zaten konu bütünlüğünde bahsi geçen mektup, bir doktora yazılmıştır. Üstad Hazretleri ehli fen olan ehli mektep, keşke Hulusi (r.a) gibi iman hakikatlerine ve Risale-i Nurlara iştiyak ve ihtiyaç noktasında benzeseler, diye temennide bulunuyor.

İleri atılma tabiri burada iman hakikatlerini ders veren Risale-i Nurlara sahip çıkıp ilan ve izhar etmek manasınadır. Yani keşke ehli fen olan ehli mektep, Risale-i Nurları Hulusi gibi istekli ve daha şiddetli bir şekilde neşr ve ilan etselerdi, denmek isteniyor. Ehli fen ne zaman şiddetli bir şekilde Risale-i Nurlara sahip çıkıp onu kendi telifi gibi bilip neşir ve ilan ederse, Üstad'ın arzusuna muvafık hareket etmiş olurlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...