Block title
Block content

Kalbim sanki küfür içinde, ama aklım Allah'ın varlığını tasdik ediyor. Aklın tasdik etmediği kabul etmediği bir şeyi, kalp tasdik eder mi? Aklıma gelen kötü düşünceler kalbin sözleri mi, yoksa lümme-i şeytaniye mi?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Aslında, o sözler sizin kalbinizin sözleri değildir. Ancak siz onu kendi kalbinize mal ediyorsunuz. Bunun delili ise, sizin bu durumdan mustarip olmanızdır. Bediüzzaman, bu durum için şu ifadeleri kullanıyor:

"O çirkin sözler, senin kalbinin sözleri değil. Çünkü, senin kalbin, ondan müteessir ve müteessiftir. Belki, kalbe yakın olan lümme-i şeytânîden geliyor."

"Vesvesenin zararı, tevehhüm-ü zarardır; yani onu zararlı tevehhüm etmekle, kalben mutazarrır olmaktır. Çünkü, hükümsüz bir tahayyülü hakikat tevehhüm eder. Hem şeytanın işini kendi kalbine mal eder; onun sözünü, ondan zanneder. Zarar anlar, zarara düşer. Zâten şeytanın da istediği odur."(1)

Yani gerçekte o sözlerin hiç bir zararı yoktur. Ancak şeytan, o sözleri zararlı göstermeye çalışır. Sizin de onu zararlı kabul etmeniz şeytanın beklediği sonuçtur. Şu sözler, durumunuzu tam ifade etmektedir; Hem şeytanın işini kendi kalbine mal eder; onun sözünü, ondan zanneder. Yirmi Birinci Söz'ün İkinci Kısmı olan Vesvese Risalesini baştan sona okumanızı tavsiye ederiz..

(1) bk. Sözler, Yirmi Birinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Paylaş

BENZER SORULAR

Yükleniyor...