"Kalblerin en lâtifi, en şefiki, kısm-ı sâni ile tâbir edilen kadın kalbidir." Kadın Kalbi, İfadesini Nasıl Anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah varlığı çift çift yaratmıştır. Hayatın devamını da bu iki çift arasındaki ilişki ve uyuma bağlamıştır. Adeta her canlı yarım yaratılmış olup, diğer eşiyle birlikte tam olma vasfını kazanıyor. Bu nedenle, karı koca için eş ifadesi kullanılır. Yani birbirine takabül eden iki varlık demektir.

Bu eş olma durumu ise, karşı cinsler arasında ancak sağlanabilir. Aynı cinsler arasında sağlanamaz. Çünkü birinde olanlar, diğerinde bulunmamaktadır. Her bir eş, eksiğini, ancak karşı cinsle giderebilir. Bu ihtiyaç biyolojik olduğu gibi, duygusaldır da.

Üstad'ın burada dikkat çektiği nokta, daha ziyade duygusal boyutudur. İnsan duygusal ihtiyaçlarını, ancak bir karşı cinsle tatmin edebilir. Bu nedenle, erkeğin kalbine mukabil bir kadın kalbi ifadesi kullanılmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

__ŞuA__
Evet, insanın en fazla ihtiyacını tatmin eden, kalbine mukabil bir kalbin mevcut bulunmasıdır ki, her iki taraf sevgilerini, aşklarını, şevklerini mübadele etsinler ve lezaizde birbirine ortak, gam ve kederli şeylerde de yekdiğerine muavin ve yardımcı olsunlar. Evet, bir işte mütehayyir kalan veya birşeye dalarak tefekkür eden adam, velev zihnen olsun, ister ki, birisi gelsin, kendisiyle o hayreti, o tefekkürü paylaşsın. Kalblerin en latifi, en şefiki, "kısm-ı sani" ile tabir edilen kadın kalbidir. Fakat kadın ile ruhi imtizacı (geçimi) ikmal eden, kalbi ünsiyet ve ülfeti itmam eden, suri ve zahiri olan arkadaşlığı samimileştiren, kadının iffetiyle, ahlak-ı seyyieden temiz ve pak bulunması ve çirkin arızalardan hali olmasıdır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Lazgin

kısm-ı sani tabirinden murad nedir açıklayabilir misiniz?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Kısm-ı sani ifadesi ikinci kısım, ikinci yarı, ikinci eşit parça, anlamlarına geliyor. Erkek bir kısım ise kadında onun ikinci eşit bir kısmı olmuş oluyor. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...