Block title
Block content

Kalp ile tasdik etmek nedir, bunun alametleri nelerdir? Aklen bazı bilgileri almış olsak da kalben bazen rahatsız olduğumuz oluyor...

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kalp ile tasdik" imanın temel esası ve rüknüdür. Bu rüknün görünür bir çok alamet ve işaretleri bulunuyor. Bunlardan en önemlisi dil ile ikrar, aza ile ameldir. Yani insan kalbinde inandığı bir şeyi dili ile ifade eder, azaları ile eyleme döker. Dil ile ifade etmek aza ile amel etmek, kalpteki tasdikin en önemli iki ispatı iki şahidi oluyor.  Çünkü insan kalbi ile inanmadığı bir şeyi ne dili ile ifade etmek ister ne de azaları ile eyleme geçirmek ister.

Kalpteki tasdikin başka alametleri de bulunuyor. Mesela, insanın huzur ve vicdanı buna bir örnektir. İnsan inandığı şeyden huzur duyar ve vicdanı da bunu tasdik eder. İnsanın inanmadığı bir şeyden huzur duyması ve vicdanen rahat olması mümkün değildir. Hatta insanın bütün duygu ve azalarının, kalpteki tasdiki onaylama ve kabul etme kriterleri vardır.  

Kalpteki imandan bir tek nefis ve şeytan rahatsız olur. Ve bu rahatsızlığını da vehim ve vesvese şeklinde insana aitmiş gibi yutturmaya çalışır. Yani sizin ifade ettiğiniz "kötü hissiyat" kalp ve vicdanın değil nefis ve şeytanındır. Ve şeytan bu hissiyatı size mal etmeye çalışıyor, ta ki sizi ümitsizliğe düşürüp üzüntüye gark etsin.

"Vesvese", adından da anlaşılacağı üzere, insanın zihnine istem dışı şeytanın telkini ile gelen bir takım kuruntu ve vehimlerden ibarettir. Bunların zihinden, hayalden hatta tefekkürden geçmesi, yani bunların düşünülüp tasavvur edilmesi bir hüküm bir sorumluluk ifade etmez. Vesvesenin tek zararı insanın bu vesveseyi kendi kalbinden zannedip "zarara düştüm" zannıdır. Bunun dışında vesvese ve vehmin ne imana ne de takvaya bir zararı yoktur.

Bu yüzden aklınıza gelen vesvese ve kötü düşüncelerden dolayı siz ne sorumlu olursunuz ne de günaha girersiniz, bu konu da müsterih olabilirsiniz. İnsan bu gibi düşünce ve vehimleri ancak kalbi ile tasdik edip gönül rahatlığı ile savunur ve bu savunduğu şeyleri eyleme dökecek bir vaziyete gelirse, o zaman o vehim ve vesvese bir tehlike hâline gelir ve insan o zaman mesul olur. Bunun dışında hiçbir surette akıldan ve hayalden geçen vehim ve vesvese ile insan mesul ve sorumlu olmaz.

Akıldan geçen kötü düşünceler ve vesveseler üstünde durmamak gerekiyor. Yani vesvesenin ilacı, vesvesenin şeytandan olduğunu bilip, üzerinde durmamak ve ona önem vermemektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...