Kalplerin mühürlenmesi ne demektir? Allah insanları bir musaviliğe tabi tutup böylece sınava medhal ettiyse, bazı insanları özellikle seçip niçin onları ''mühürlü kalpler'' olarak yaratıyor ve onlara azap verici bir cehennemi önceden müstehak görüyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kalplerin mühürlenmesi , küfür ve isyana müptela olan kalplerin, imanı kabul edemez hale gelmeleri demektir.

Allah Resulü (asm) buyururlar ki:
“Her günah ile kalpte bir siyah nokta meydana gelir.”
Şirk ise en büyük günah:
“Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar.” (Nisa Sûresi, 48)

Bu hadis-i şeriften ve âyet-i kerimeden anladığımıza göre, kalbi karartan en büyük siyahlık şirk, yani Allah’a ortak koşmaktır. Bir insan, şirki dava eder ve bu hususta müminlerle mücadeleye girişirse, her geçen gün kalbindeki bu siyahlık daha da koyulaşır ve genişlenir. Git gide bütün kalbi sarar. Artık o insanın iman ve tevhidi kabul etmesi âdeta imkânsız hale gelir. Üstadın ifadesiyle, “salâh ve hayrı kabule liyakati kalmaz.”

İşte sözü edilen âyet-i kerime, Allah Resûlüne (asm.) cephe alan, onunla mücadele eden müşrikler hakkında nâzil olmuş ve o müşriklerin kalplerinde şirkin tam hâkimiyet kurması ve tevhide yer kalmaması, “kalp mühürlenmesi” şeklinde ifade edilmiştir. İşte kendilerine hidayet kapısı kapananlar, bu noktaya varan bedbaht gruptur. Yoksa günah işleyen, yahut zulüm eden her kişi için hidayet kapısının kapanması söz konusu değildir. Aksi halde, asr-ı saadette, daha önce putlara tapan on binlerce insanın İslâm’a girmelerini nasıl izah edeceğiz?!..

Şirke giren her insanın kalbi mühürlenseydi, hiçbir müşrikin Müslüman olamaması gerekirdi. Demek ki, kalbi mühürlenenler, tevhide dönmeleri imkânsız hâle gelenlerdir. Ve onlar, bu çukura kendi iradelerini yanlış kullanarak, şirki dava ederek, küfürde ısrar ederek düşmüşlerdir.

Nur Külliyatında küfür iki kısımda incelenir: Adem-i kabul ve kabul-ü adem.
Adem-i kabul için “bir lâkaytlıktır, bir göz kapamaktır ve cahilane bir hükümsüzlüktür,” denilir. Kabul-ü ademde ise küfrü dava etmek ve batıl itikadını ispata çalışmak söz konusudur. Bu ikinci gurup, küfür cephesinde yer alarak iman ehliyle mücadele ederler. İşte kalp mühürlenmesi, büyük çoğunlukla, bu gurup için söz konusudur.

***

Kalbin iki yüzü, iki kapısı vardır. Biri dünyaya bakar, biri ahirete bakar. Üstad, bahsi geçen yerde, vurulan mührün dünyaya bakan kapısına değil, ahirete bakan kapısına olduğunu söylüyor. Ve o mührün de sabit olup, meleklere göründüğünü söylüyor.

Mührü, kalbin dünyaya bakan kapsında anlarsak, şöyle bir nükte olabilir: O kafir, kalbini iman ve fazilet ile doldurması gerekirken, iradesi ile, kalbini yılan ve akreplerle doldurdu. Allah da hem ceza olsun, hem de başkalar zarar görmesin diye kalbini mühürledi.

Tıpkı bulaşıcı hastalık olan yere karantina uygulaması gibi, ne hastalık bulunduğu yerden çıksın, ne de başkası böyle bir kalbe yanaşmasın diye mühürlendi.

Kalbi mühürlenen kafirler, asla imana ve İslam’a yanaşmazlar. Riya ile de olsa, münafık bir tarz ile de olsa bu değişmez, bu yanaşmamaları da iman ehli için bir alamet, bir işaret oluyor ki, o kafirin kalbindeki hastalıktan kaçınmaya bir vesile olsun.

Nasıl, sen kendi fikir ve iman dünyana zıt ve düşman olan bir derneğe gitmezsin, zira o dernek mühürlü gibi sana kapalı ve açıktan düşmanlığını ilan etmiştir. Sen de onun o halini bilip ona göre hareket edersin.

Aynı şekilde, kalbi mühürlü kafiri de, böyle düşmanlığını açıktan ilan etmiş dernek gibi anlayabiliriz. Ona göre tedbirimizi alırız, onun kalbi hastalığından kendimizi koruyabiliriz. Kafirlerin hepsinin kalbi mühürlü olmasına dair bir işaret yoktur. Bazılarında olup, bazılarında olmayabilir.

Özet olarak, kalbin içindeki mührün bize görünen kısmını, açık düşmanlık olarak anlayabiliriz. Düşmanlığını açıktan ilan etmesini de zararından korunmaya bir ikaz ve ihtar olarak değerlendirebiliriz.

***

Kalplerin mühürlenmesi konusunda bu mana gayet güzel ifade edilmiştir. Şöyle bir örnek ile izah edelim:

Arıların kovanlarına fare gibi yabancı bir varlık girdiği zaman, arılar onu sokarak öldürürler. Ancak kokması muhtemel olan bu leşi dışarı atamadıkları için, etrafını mumyalayarak kokuyu engelliyorlar. Böylece arıların sahibi bir gün kovanı açınca dışarı çıkarır.

Aynen öyle de bazı insanlar, günahlara gire gire fıtratları bozulur ve etrafa zarar verecek hale gelirler. Allah bu zaralarını sınırlandırmak için kalplerini mühürler ve zararları en aza indirilmiş olur. Tıpkı bir nevi karantina yapılır. Haşa Allah, sağlam ve doğru kalplerı mühürlemez. Bu zaten adalete uymaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Rahimoglu
Cüz-ü ihtiyarımız sebebiyle insana verilen meyelan veya meyelandaki tasarrufu, inatla inkar ve şirkte kullananınca o insanın kalbini Rabbi isterse mühürler ve hakka kapatır. Burada şirk ve küfürde inat ettiğinden dolayı Allah o kimsenin kalbini mühürlemesi ayn-ı adalettir. Çünki işlediği zulüm Allah'ın varlığına şehadet eden şahitleri tekzib etmesi manasına gelir ki, bu ise haksızlıktır. Bu zulmün dünyadaki cezası kalbinin mühürlenmesidir Ahirette ise ebedi azaptır. (26 söz,2. mebhas 6.madde ve sair kısımlara bakılabilir.) Ali Güç
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Lazgin
Her kim pek önemsemediği için üç cuma namazını terk ederse, ALLAH onun kalbini mühürler. (Ebu Davud) Bu hadisi şerifi nasıl anlamalıyız peki Buradaki mühürlemek ne manaya geliyor izah eder misiniz?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Büyük günahlar kalpte yaralar açar kalbi zedeler ve nurların gelmesine engel teşkil eder burada ki mühür bu anlamdadır. Yoksa hadiste ki mühür bir daha iman etmesi imkansız olan kafirlerin kalbine vurulan mühür değildir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...