Block title
Block content

"Kamerin hususi bir tarzda denizlere, havaya ve parlak toprağa olan tecellisinde,.." Burada geçen "parlak toprak" ifadesini nasıl anlamalıyız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İkincisi: Güneşin, kamere ve seyyarelere, Fâtır-ı Hakîmin izniyle verdiği nur ve feyizdir. Şu küllî ve geniş feyiz ve nurdan sonra, kamer, o ziyanın gölgesi hükmünde olan nuru, güneşten küllî bir surette istifade eder, sonra hususî bir tarzda denizlere ve havaya ve parlak toprağa ve bir suret-i cüz'iyede denizin kabarcıklarına ve toprağın şeffaflarına ve havanın zerrelerine ifade ve ifâzasıdır."(1)

Buradaki ifade, bütün mevcudat Allah’ın isimlerine bir ayna olmasından dolayı, sırf tecelli noktasından toprağa parlak diyor. Yoksa bizim anladığımız manada kesif ve mat olan toprağa şeffaf ve parlak demiyor.

Hatta toprağın Allah’ın isimlerine tecelli noktasından mazhariyeti, diğer şeffaf ve parlak şeylerden daha parlaktır. Beyaz yazının siyah tahta üstünde parlak durduğu gibi, şeffaf olan isimler de kesif olan toprakta daha parlak durur. Üstat toprağın bu parlaklığına işaret ediyor.

(1) bk. Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, İkinci Dal.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...