Kan veya organ nakli ile ilgili Risale-i Nur'da bir bilgi var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mâlum olduğu üzere, Risale-i Nurlar'da fıkıh konuları işlenmemektedir. Organ nakli konusunda, doğrudan bir bilginin olmadığını biliyoruz. Ancak dolaylı olarak bazı ifâdeleri göstermek mümkündür. Fakat yorum isteyen ifâdelerdir. Mesela, Yirminci Mektup'ta geçen şu ifâdelere bakalım:

"Kur'ân, Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın nasıl ahlâk-ı ulviyesine ittibâa beşeri sarîhan teşvik eder. Öyle de, şu elindeki san'at-ı âliyeye ve tıbb-ı Rabbânîye remzen terğib ediyor. İşte şu âyet işaret ediyor ki: 'En müzmin dertlere dâhi derman bulunabilir. Öyle ise, ey insan ve musîbetzede benîâdem! Me'yus olmayınız. Her dert, ne olursa olsun, dermânı mümkündür; arayınız, bulunuz. Hattâ, ölüme de muvakkat bir hayat rengi vermek mümkündür.' "(1)

Yukarıda geçen: "Hattâ, ölüme de muvakkat bir hayat rengi vermek mümkündür." ifâdesinden, ölmek üzere olan bir insanın yeniden hayata kavuşması organ nakli ile mümkün oluğu dikkate alınarak, bu ifâdelerin organ ve kan nakline işaret ettiği söylenenbilir.

(1) bk. Mektubat, Yirminci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...