KANUN-U EMRÎ

Risale-i Nur’da ruhtan söz edilirken, kanun-u emrî denilir ve bunun diğer kanunlardan farkının haricî vücut giymesi olduğu nazara verilir.

Şu varlık âlemi için birtakım ikili tasnifler yapılmıştır; dünya ve ahiret, mülk ve melekût, gayb ve şahadet âlemleri gibi. Bunlardan birisi de âlem-i halk ve âlem-i emirdir

Emir âlemi, halk âleminin, tabir-i caizse, idare merkezlerini içine alır. Beden ruhtan idare edildiği gibi, kâinattaki bütün eşyanın sevk ve idaresinde esas olan bir kanunlar manzumesi vardır. Bütün bunlar emir âleminden haber verirler. “Kanun emirdendir” cümlesi bunu ders verir. Tabiatta hüküm süren bütün kanunlar hep emir âlemindendirler.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...