"Kanun-u tenâsülün hârika bir suretini iktizâ ederken,.." Devamıyla izah eder misiniz? "Tenâsülün hâricinde bulunan kanun-u cinsiyet-i melek..." Burayı biraz açar mısınız; Hz. Âdem gibi mi yaratılıyorlar?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Nev-i beşerin bir rub'unun başına reis olarak geçen ve nev-i beşerden nev-i melâikeye bir cihette intikal eden ve arzı bırakıp semâvâtı vatan ittihâz eden hârika bir ferd-i insanın bu hârika vaziyetleri kanun-u tenâsülün hârika bir suretini iktizâ ederken, kanun-u tenâsülün şüpheli, meçhul, gayr-ı fıtrî, belki ednâ bir tarz ile o kanun içine almak, hiç yakışmadığı gibi, hiç mecburiyet de yoktur."

"Hem sarâhat-i Kur'âniye te'vil kaldırmaz. Yüz cihette zedelenen kanun-u tenâsülün tâmiri hesâbına hiçbir cihette zedelenmeyen ve tenâsülün hâricinde bulunan kanun-u cinsiyet-i melek, hem kanun-u sarâhat-i Kur'âniye gibi kuvvetli kanunlar nasıl tahrip edilir."(1)

Hayatının nerede ise her safhası harika ve mucize olan Hazreti İsa (as)’ın babasız bir şekilde dünyaya gelmesi de mucize şeklinde olmuştur ve olmalıdır, deniliyor.

Hazreti İsa (as) önce insanlığın dörtte birine reis oluyor, sonra otuz üç yaşında göğe yükseltilerek meleklerin makamına çıkıp onlara reis oluyor. Arzı vatan edindikten sonra semayı vatan tutuyor, böyle harikalara mazhar olan bir nebiy-i azimin dünyaya gelişi de tenasül kanunun haricinde harika bir şekilde oluyor, deniliyor.

“Kanun-u tenâsülün hârika bir suretini” ifadesinde Hazreti İsa (as)’ın mucize bir şekilde babasız dünyaya gelmesine bir işaret yapılıyor.

“Kanun-u cinsiyet-i melek” tabiri, meleklerin üreme şeklinde değil, doğrudan yaratılmalarına işaret eder. Yani Hazreti İsa (as)’ın babasız olarak yaratılması, bir cihetle meleklerin doğrudan yaratılma biçimine benzediği için, "kanun-u cinsiyet-i melek" tabiri Hazreti İsa (as) için de kullanılıyor.

Hazreti Âdem (as)’in yaratılması da tenasül kanununun dışında kaldığı için "kanun-u cinsiyet-i melek" tabiri içindedir. Zaten insanlar içinde bu şekilde yaratılan Hz. Âdem ile Hz. İsa’dır.

(1) bk. Lem'alar, Dokuzuncu Lem'a, Haşiye.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

oğuzhangözüpek
Dokuzuncu lema Dördüncü sual'e mebde olan ayet:ALİ İMRAN SURESİ 59. ayettir.=***Allah indinde İsa'nın hali Adem'in yaratılışı gibidir.** Hristiyanlar İsa Nebinin (as) Babası olduğuna inanırlar.Ol sebepten bu risalenin yazıldığı dönemde KUR'AN'ın harika ayetlerini anlamaktan uzak bazı gafiller ve zındıklar ''Türkçeye çevrilsin içindeki hurafeler görülsün'' derken bir yandan da Ayetlerin ne kadar akıldan uzak (binlerce defa haşa) olduğunu göstermek ve dinden soğutmak için böyle iddialarda bulunuyor bunu da çoğunlukla dini kimliği ön planda olan şahısların (imam- hoca gibi) aslında çok cahil- yobaz(tenzih ederek söylüyorum) olduğunu çevreye lanse etmeye çalışarak yapıyorlardı.Soruyu soran Doktor.O dönemde DOKTOR,AVUKAT,MÜHENDİS, HAKİM dedinizmi toplum nezdinde akan sular dururdu.1930 lu yıllar faşizmin,Komünizmin, tabiatçılığın, darwinciliğin dünyada zirve yaptığı yıllardı.Bizim çok aydın ,asri,ilerici entellerimiz de bu modaya uymuştu.Zannediyorlardı ki ÇAĞDAŞ uygarlık öğrendikleri ile sınırlı.Günümüze gelirsek şu Mucizenin dahi akıldan uzak olmadığını görürüz.Bir kök hücreden aynı canlının KLONU (benzeri ) üretilebilmektedir.Zaten bir hücrede o canlının tüm genetik şifresi saklıdır.Bu sayede Lenf Damarları yoluyla vücud her gün kendi kendini kontrol etmekte kod harici hücre yapılanması varsa onu imha etmektedir.Adem'in as yaratılmasının harika tarafı şudur ki.İlk yaratılan İnsanın erkek olmasıdır. Ve sonra kadının yaratılmasıdır. Yani Allah'u Teala adeta yaratma,hayat verme isimlerini öylesine tecelli ettirmiş; ne derler ''Resmen yaratmış hemde itirazsız şekilde.İnsanca düşünürsek zor olan önce erkeğin,sonra kadının yaratılmasıdır.Var olan bir kadından ,erkek yaratmak daha kolaydır.Bir kadının babasız çocuk doğurması bunun yanında çerez gibi bir şeydir. Zira O dönemin mucizelerinin çoğu günümüz fenince mümkün hale gelmiştir.Bu hızla gidersek sadece Kadından alınan Kök hücre ile aynı kadının hamile kalması ve bir erkek doğurması ihtimal dışı değildir. VE ZAMAN GEÇTİKÇE Kur'anımız taze nazil olmuş gibi tüm insanlara ders verecektir.Anlaşılmayan konu İnsanlardır.Hala 1930 ların felsefesini,fikirlerini,söylemlerini sanki tedavi reçetesi imiş gibi inatla topluma enjekte etmeye çalışmalarıdır.Ne acıdır ki her ALLAH'ın günü yeni bir cinayeti ortaya çıkan TANRI-PUT 'a tapmaya devam etmeleri , ölmüş birinden hala medet ummalarıdır. KUR'AN'ın,İSLAM'IN TEK REÇETE VE RESULULLAH'ın şaşmaz tek ÖNDER olduğunu, insanlara anlatabilmenin altın fırsatı yakalanmışken,bunun adi dünya menfaati için çok ucuza satılmasıdır.İşte bizleri üzen mesele budur.ALLAH'u TEAL'a İnşallah taptaze bir oluşuma da izin verir de ikindi güneşinin sıcaklığını ve ışığını hissederiz. ESSELAMU ALEYKÜM VE RAHMATULLAHİ VE BEREKATUHÜ.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...