"Kararan gecelerin sabahı erken olur." ifadesini izah eder misiniz, bu ifade Üstad Bediüzzaman'a mı aittir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu ifade, kâinatta geçerli olan bir kanunun seslendirilmesidir. Halk arasında zamanla sosyal hayata tatbik edilmiştir. Yani bir fizik kanunu, sosyal hayata yansıtılmıştır.

Gece karanlık demektir. Ama karanlığın en zifiri olduğu zaman dilimi, güneş doğmadan önceki zaman dilimidir. Bu tespitten yola çıkılarak; karanlığın şiddetlenmesi güneşin habercisidir, denilmiştir. İşte bu fizik kanunu sosyal hayata tatbik edilince, "manevi karanlığın şiddetlenmesi, manevi güneşin doğumunu haber verir" sonucuna ulaşılmış. Külliyatta Ali Ulvi Kurucu ve Cevdet Sezer tarafından dillendirilen bu ifade iki yerde geçiyor; zamanla halk arasında bir darbı mesel olmuştur.

"Evet, bakınız, zaman hatt-ı müstakim üzerine hareket etmiyor ki, mebde ve müntehâsı birbirinden uzaklaşsın. Belki küre-i arzın hareketi gibi bir daire içinde dönüyor. Bazan terakki içinde yaz ve bahar mevsimi gösterir. Bazan tedennî içinde kış ve fırtına mevsimini gösterir. Her kıştan sonra bir bahar, her geceden sonra bir sabah olduğu gibi, nev-i beşerin dahi bir sabahı, bir baharı olacak inşaallah. Hakikat-i İslâmiyenin güneşiyle, sulh-u umumî dairesinde hakikî medeniyeti görmeyi rahmet-i İlâhiyeden bekleyebilirsiniz..."(1)

(1) bk. Hutbe-i Şamiye.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...