Block title
Block content

"Kardeşlerim, enâniyetin işimizde en tehlikeli ciheti kıskançlıktır. Eğer sırf lillâh için olmazsa, kıskançlık müdahale eder, bozar." ifadesini izah eder misiniz, "Allah için kıskançlık" nasıl olur?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kardeşlerim, enâniyetin işimizde en tehlikeli ciheti kıskançlıktır. Eğer sırf lillâh için olmazsa, kıskançlık müdahale eder, bozar. Nasıl ki bir insanın bir eli bir elini kıskanmaz ve gözü kulağına haset etmez ve kalbi aklına rekabet etmez. Öyle de bu heyetimizin şahs-ı mânevîsinde, her biriniz bir duygu, bir âzâ hükmündesiniz. Birbirinize karşı rekabet değil, bilâkis birbirinizin meziyetiyle iftihar etmek, mütelezziz olmak bir vazife-i vicdaniyenizdir."(1) 

"Amelleriniz sırf Allah için olmaz ise, kıskançlık müdahale eder ve niyetinizi ve samimiyetinizi bozar." demektir. Yoksa Allah için kıskançlık yapmak manasız bir anlayıştır.

Burada mevzubahis olan husus, "Allah için kıskançlık yapmak" değil, amellerimizde ihlas hakim olmaz ise, o zaman devreye kıskançlık girer ve kardeşleri hakkında menfi düşünmeye başlatır, demektir. Allah için kıskanmak diye bir şey yok, nefis hesabına kıskanmak vardır.

"Eğer sırf lillâh için olmazsa, -buradaki virgül sizin anladığınız manaya geçit vermiyor- kıskançlık müdahale eder, bozar."

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı Risale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...