"Karıncayı emirsiz, arıyı yasubsuz bırakmayan kudret-i ezeliye, elbette beşeri nebisiz bırakmaz." cümlesini devamıyla birlikte açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu vecize de iki ayrı konu vardır: Birisi: Peygamberlik müessesinin gerekliliği ve lüzumu, diğeri ise Peygamberimizin (asm) semavat ehli olan meleklere gösterdiği bir mucizesi hakkındadır.

Bütün hayvanlarda, karınca ve arıya kadar her varlığın, âdeta bir lider ve rehberi konumunda olan fertleri vardır. Her arı kovanının başında bir lider arı vardır. Hayvanları lidersiz ve rehbersiz bırakmayan Allah, Kainatın yaratılış gayesi olan insanı rahbersiz bırakmaz. İnsanın niçin ve neden yaratıldığını ve nereden gelip nereye gideceğini hem anlatarak ve hem de yaşayarak bildirecek bir rehbere ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı ise, gönderilen Peygamberler karşılmışlardır.

Diğer konu ise: Efendimiz (asm) bir parmağının işareti ile kameri iki parça etmesi mucizesi isanlara gösterimiş bir mucize idi. Bu mucize melekler için sıradan bir olaydı. Çünkü onlardan öyleleri vardır ki yıldızları Allah'ın izniyle sapan taşı gibi elinde çevirirler.

Fakat Efendimiz (asm) mi'raca giderken, meleklerin en büyüğü olan Cebrail (as) refakat ediyordu. Bu yoculuk sırasında öyle bir noktaya gelindi ki, Cebrail (as): "Ben bir adım daha atsam yanarım." dediği yerde, Efendimiz (asm) çok rahatlıkla geçmesi ve gitmesi, melekler için olması mümkün olmayan bir hadisedir ve meleklere gösterilmiş bir mu'cizedir. Zira melekler için fevkalade bir olaydır...

Mi’rac dahi âlem-i melekûttaki melâike ve ruhaniyâta karşı bir mu’cize-i kübrâ-yı Ahmediyedir ki, nübüvvetinin velâyeti bu keramet-i bâhire ile ispat edilmiştir...

Kamerin ikiye bölünmesi ve diğer kevni mucizeler, bizim açımızdan birer mucizedir. Yani bizleri acizde bırakan olaylardır. Ama melekler için, onları acizde bırakan olaylar değildir. Bir melek, bir dağı veya gezegeni alıp başka bir yere misket gibi fırlatabilir. Ama insanlar için öyle değildir. Ayın ikiye bölünmesi büyük ve imkansız bir olaydır; dolayısı ile mucizedir.

Gelelim mi'rac mucizesine: Efendimiz (asm)'in miraca çıkması da melekler için normal bir olaydır. Ancak öyle bir makama geliniyor ki, meleklerin en büyüğü olan Cebrail (as) bile; "Bir adım daha atamam, atarsam yanarım." diyor ve âdeta arkadan Efendimiz (asm)'in gidişini hayretle ve acz içinde seyrediyor. İşte olayın burası, mi'rac olayının melekler için bir mucize olduğunu gösteriyor. Cebrail (as) acz içinde kalıyorsa, diğer melekler elbette ki daha çok aciz kalacaklar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...