Kaside-i Celcelutiye`nin 67. beyti hangi risaleye işaret ediyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, وَبِاْلاٰيَتِ الْكُبْرَى kelimesiyle Yedinci Şuâ'ya işareti kuvvetli karinelerle ispat edildiği gibi, aynı kelime, diğer bir mânâ ile elhak Risale-i Nur’un Âyetü’l-Kübrâsı hükmünde ve ekser risalelerin ruhlarını cem eden ve Arabî bulunan Yirmi Dokuzuncu Lem’aya bu kelâm 'müstetbeâtü’t-terâkib' kaidesiyle ona bakıyor, efradına dahil ediyor. Öyle ise; Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) dahi bu fıkradan ona bakıp işaret eder diyebiliriz."(1)

Celcelutiye Kasidesi Tercümesinden:

67. "Kibriya ve Hâkimiyetinin nuruyla ey efendim; ve Âyetü'l-Kübra ile beni ani felaketlerden emin kıl!"(2)

Bu beyitte işaret edilen risale Yedinci Şua olan Âyetü'l-Kübra risalesidir.

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, Sekizinci Şua.
(2) bk. Bahaeddin SAĞLAM, Celcelutiye'nin Meali, Tebkliğ Yay. s. 150.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...