"Katl ve küfür, tahrip ve tecavüz olduğu için, gayre tesirat yapar." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Katl ve küfür, tahrip ve tecavüz olduğu için, gayre tesirat yapar. Bir dakikada katl, lâakal, zâhirî âdete göre, on beş sene maktulün hayatını selb eder, onun yerine hapse girer. Bir dakika küfür, bin bir esmâ-i İlâhîyi inkâr ve nukuşlarını tezyif ve kâinatın hukukuna tecavüz ve kemâlâtını inkâr ve hadsiz delâil-i vahdâniyeti tekzip ve şehadetlerini reddetmek olduğundan, kâfiri, bin seneden ziyade esfel-i sâfilîne atar, hâlidîn'de hapseder."(1)

İnsan vücudunun bir azasına bıçak saplandığı zaman, sadece o azayı iptal etmiyor, vücudun diğer azalarını da mahv edip yok ediyor. Bu da insan vücudunun tamamen ölümüne sebep oluyor. Yere bir sigara izmariti, sadece atılan yeri değil, koca ormanı yakıp kül ediyor.

Kâinattaki bütün mahlûkat, Allah’ın varlığına ve birliğin hizmet edip tevhidi ilan ederken, inkâr ile küfre giren biri; bütün kâinatın hukukuna tecavüz etmiş oluyor. Zira bütün kâinatın kuruluş maksadı, içindeki bütün mahlûkatın yaratılış gayesi; tevhid ve marifet içindir. İnkâr ise; bütün maksada hakarettir, tezyiftir. Öyle ise kişinin inkârı orada kalmıyor, bütün kâinatı istila ediyor.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...