"Katre, Hubab, Habbe, Zühre, Zerre, Şemme, Şu’le, Lem’alar, Reşhalar, Lâsiyyemalar..." Bu başlıkların kelime manası ve içerikleri nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Katre, damla demektir. Azlığı ifade eder, okyanustan bir damla gibi.

Hubab, dane, tohumlar anlamına gelir ki, içlerinde hakikat ağaçları gizlidir.

Habbe de hakeza dane, tohum anlamına gelir ve aynı manayı ifade eder.

Zühre, Çoban Yıldızı anlamına gelir ve insanlara yol ve yön gösterir.

Zerre, maddenin en küçük yapı taşıdır ki yine azlığı ifade eder. Yani Kur’an galaksi ise, risaleler ona kıyasla birer zerredir.

Şemme, azıcık koku ya da kokucuk anlamına gelir. "Risale-i Nur Kur’an bahçesinden gelen acızık bir kokudur." anlamında kullanılıyor.

Şu'le kelime olarak ışık, parıltı anlamına geliyor. Ama burada da Kur’an’ın güneş gibi aydınlığından azıcık bir kıvılcım ve azıcık bir ışıkçık anlamına gelir.

Lem'a da parıltı, ışık, yalım gibi anlamlara gelip aynı manaya işaret eder. Risale-i Nur'un bahisleri, "Kur’an güneşinden alınmış azıcık parıltılar ve ışıkçıklardır." demektir.

Reşha, kelime olarak sızıntı, ter, rutubet, yaşlık gibi anlamlara gelir. "Risale-i Nur, Kur’an okyanusundan gelen terleme ve sızıntılardır." demektir. "Sızıntı böyle ise aslı nasıldır?!." kıyası için bu isim veriliyor.

Lâsiyyema, kelime olarak özellikle, bahusus, hususan, buna gelince, her şeyden ziyade ve en çok gibi anlamlara geliyor. Bir konunun önemine dikkat çekmek için özellikle vurgusunun yapılması gibi Risale-i Nur'da bu kelime ile vurgu yapıyor.

Özetle, bütün bu kelimelerin ortak özelliği ve tercih sebebi, Risale-i Nur'un Kur’an deryasından, güneşinden, okyanusundan, tarlasından vesaire alınmış olması ve azıcık, bir tutam bir damla bir dane vurgusu ile Kur’an’ı yüceltmeye matuf kelimelerdir. Yani "Risale-i Nur böyle ise asıl menba ve kaynağı olan Kur’an nasıldır; nasıl bir azamet ve kibriyadadır?" mesajı veriliyor.

Bu konu başlıkları altındaki bahisler muhtelif ve birbirinden bağımsız olduğu için, bizim burada hepsinden tek tek bahsetmemiz mümkün değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...