Block title
Block content

Katre'de geçen Birinci ve Dördüncü kelamlar arasında bir fark var mıdır, yoksa Üstad neden bunları ayrı ayrı zikretmiştir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Birinci kelâm: اِنِّى لَسْتُ مَالِكِى Ben kendime mâlik değilim. Ancak mâlikim kâinatın mâlikidir. Fakat kendime mâlik nazarıyla bakıyorum ki, Mâlik-i Hakikînin sıfâtını ve sıfatların bir derece mâhiyetini ve hududunu bileyim. Evet, mevhum, mütenahi hududumla Mâlik-i Hakikînin sıfatlarının bir cihette gayr-ı mütenahi hududunu bildim." (...)

"Dördüncü kelâm: اَنَا ile tâbir edilen benlik, yani kendisine bir vücut, bir kıymet vermektir ki, bu ene, Cenâb-ı Hakkın sıfâtını, şuûnatını bilmek için bir santral ve bir vahid-i kıyasîdir."
(1)

Birinci kelam'da sadece temellük, yani sahiplenme manası vurgulanıyor. Sahiplenmek, ene kavramının bir cüzü, bir parçası mesabesindedir. Dördüncü kelamda ene kavramı geniş bir mana ile ele alınmakla beraber, daha ziyade varlık ve meydan okuma şeklinde tasvir edilmiştir. Yani insan önce cüzi kabiliyetlere sahipleniyor, sonra varlık ve kıymet veriyor. Bir sürecin iki merhale ve aşaması şeklinde anlayabiliriz. Bu sebeple aynı gibi duruyor.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Katre

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...