Block title
Block content

Katreye ve zühreye “reşha gibi ol” demek; “mahiyetini terk et” mânasına gelmeyeceğine göre, bunu “ihlasta ve samimiyette reşha gibi ol" şeklinde değerlendirebilir miyiz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu derse dokuz ayrı hakikat yolunun özellikleri zühre, katre ve reşha misaliyle nazarımıza sunulmuş ve bu temsilin “hakikata dar gelen ve bazı köşelerinde hakikatin âzaları görünen ve hakikatla karışık” olduğu da özellikle vurgulanmıştır.

Zühreye ve katreye “reşha ol” denilmesi, bu temsil içinde düşünüldüğünde onlardan muhali talep etmek gibi görünebilir. Ancak, temsilin hakikate tatbikinde durum değişir. İnsan, kendisine cüz’i irade verildiğinden hayır-şer, doğru-yanlış her yolu seçebilmektedir. İnsanın istidadındaki bu çok yönlü özelliği Üstat Hazretlerinin şu ifadesi çok güzel ortaya koyuyor:

“Öyle bir fiilin mahsulüdür ki, istidadı irade ettiği şeyi kendisine veriyor.”(1)

O hâlde, bir müşrikin bir anda muvahhid olabilmesi gibi, zühre yahut katre ile temsil edilen görüşlerin sahipleri de reşha olmak istediklerinde hemen olabilirler. Yani, hakikatleri kendi fikir ve kanaatleriyle, yahut sebeplerin eliyle bulmaya çalışmaktan vazgeçip, doğrudan Allah Kelamına ve Hak Elçisine (asm.) yönelebilirler. Bunda hiçbir mani yoktur.

Soruda ifade edildiği gibi, "zühre ve katreye reşha olmalarının tavsiye edilmesini, enaniyetten ve esbaba güvenmekten vazgeçip ihlas ile Hakk’a yönelmek" şeklinde anlayabiliriz.

(1) bk.  Mesnevî-i Nuriye, Zerre.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...