Block title
Block content

Kayyumiyet, Cenab-ı Allah'ın, her şeyi sürekli ayakta tutması, bir an bile elini çekse her şeyin harap olması anlamına mı gelmektedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kainatta Allah’ın varlığına ve birliğine işaret eden sayısız delil ve ispatlar, aynı zamanda kayyumiyet hakikatini de ispat eder. Zira kayyumiyet hakikati tevhidin zaruri bir netice ve önermesidir. Yani "Allah varsa kayyumiyet de var." demektir. İkisini ayrı düşünmek mümkün değildir. Hem Allah var ve birdir ve bütün kainatı tedbir ve idare eden O diyeceğiz, hem de kainatın kayyumiyetini başka bir sebebe vereceğiz; bu bir paradoks ve tenakuzdur.

Mesela; insan bedeninde çalışan atomların hareket planı, bedenin genel planı ile iç içedir. Yani bir atom hareket ederken, bütün bedenin genel plan ve dengesine uygun bir şekilde hareket ediyor. Şayet plansız ve gelişi güzel hareket etse, bütün bedenin sistemi ve dengesi çöker. Bu sebeple atom her adımında ve her hareketinde bedenin genel sistemine ve uyumuna uygun hareket etmek zorundadır. Böyle bir hareketi yapabilmek için de ya atomun bütün bedeni bilir bir ilmi ve görür bir gözü var ve ona göre adım atar, demek lazımdır, ya da sonsuz ilim ve görme sahibi olan Allah’ın planı ve sevki ile hareket ediyor demek lazımdır. Atomun bütün bedeni ve bedenin kainat ile olan ilişki ve münasebetlerini bilmesi imkan dahilinde olmadığına göre; geriye ikinci şık olan Allah’ın sevki ve planı ile hareket ediyor demek kalıyor.

Bu örnekte olduğu gibi atom; Allah’ın ilim, irade ve kudret kayyumiyeti ile o muazzam adımı atıyor. Şayet Allah atomun arkasından çekilse; yani ilim, irade ve kudretini bir an atomdan çekse, atom o muazzam adımı atabilir miydi acaba. Burada hem tevhit var, hem de kayyumiyet hakikati var, ikisini ayırmak mümkün değildir. Delilleri ve örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...