"Kelamını, yani Kur’an’ını da resul olarak o âlem-i efale gönderdi." Kur'an için Resul kelimesi kullanılmasının hikmeti ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Resul elçi demektir ve genelde peygamberler için kullanılan bir terimdir. Lakin birisini temsil etme, onun adına hüküm beyan etme, onun adına emirler ve yasaklar belirleme açısından resul ifadesi Kur’an için de kullanılabilir.

Zira insanların hayatlarını, davranışlarını ve amellerini Allah adına ve onu temsilen tanzim edip düzenleyen Kur’andır. Peygamber Kur’an’ı tebliğ, talim ve tabir ile mükelleftir, bu açıdan bakıldığında asıl ve birinci resul Kur’an oluyor.

Peygamber vahye konu ve mazhar olma açısından resul iken, Kur’an birinci dereceden Allah’ı temsil ve tevkil etme açısından resul oluyor ve Kur'an'ın en temel ve birinci vazifesi de alem-i efali yani insanların amellerini düzene sokmaktır.

Kur’an Allah’ın kelamı olması noktasından birinci sıra ona aittir ve Peygamberin dahi muallim ve hocasıdır. Demek peygamberler dahi o resule muhtaç olup, onun terbiye ve etkisi altındadırlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...