"Kelimât-ı mübarekenin herbirinin çok envârından birer nurunu gösterecek altı Lem’adır." Bunlardan birinin Yunus, diğerinin Eyyub aleyhisselamın olduğu biliniyor. Diğerleri hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu altı Lem'a bu mübarek kelimattan ilham alınarak telif edilmiştir. Bu kelimelerin bazıları âyet, bazıları âyetten iktibas edilerek dua hükmüne getirilmiş cümleler, bazıları da makbul zâtların zikir ve tesbihleri olan mübarek kelimelerdir.

1- “Karanlıklar içinde niyaz etti: ‘Senden başka ilâh yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum.’ (Enbiyâ, 21/87)

Bu dua Hazreti Yunus (as)’a aittir.

2- “Rabbine şöyle niyaz etmişti: ‘Bana gerçekten zarar dokundu. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin.’” (Enbiyâ, 21/83)

Bu dua Hazreti Eyüp (as)’a aittir.

3- “Eğer senden yüz çevirecek olurlarsa de ki: 'Allah bana yeter. Ondan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Ben Ona tevekkül ettim. Yüce Arşın Rabbi Odur.'” (Tevbe, 9/129)

Bu dua da Cenab-ı Hakk’ın, Peygamber Efendimize (asm) tavsiye ettiği bir azim bir dua olup, çok muazzam dersler vermektedir. Bütün dünya biza düşman olsa, o Arşın sahibi bize yeter. O’na iltica edecek ve O’ndan medet isteyeceğiz.

4- “Allah bana yeter; O ne güzel vekildir.” (Âl-i İmrân, 3/173)

Bu dua da çok azim bir duadır. Sıkıntıya düştüğümüzde, eza ve cefalara maruz kaldığımızda, insanlar bize sırtını dönüp düşman nazarıyla baktığında, “Allah bize kâfidir, O en güzel vekildir” deyip ferahlayacağız.

5- "Bâkî kalan ancak sensin, ey Bâkî. Bâkî kalan ancak sensin, ey Bâkî."

Bu söz Nakşilerin bir virdidir. Herkes insanı bırakıp fenaya gittiği zaman, sığınılacak tek mercinin Baki olan Allah olduğu ihsas ettirilir. Bunun esası ve kaynağı da aşağıdaki âyet-i kerîmedir:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

["Her şey helâk olup gidicidir; Ona bakan yüzü müstesnâ. Hüküm Ona aittir; siz de Ona döndürüleceksiniz." (Kasas, 28/88)] âyetinin meâlini ifade eden يَا بَاقِى أَنْتَ الْبَاقِى - يَا بَاقِى أَنْتَ الْبَاقِى iki cümlesi, mühim iki hakikati ifade ediyorlar. Ondandır ki, Nakşîlerin rüesasından bir kısım, bu iki cümle ile kendilerine bir hatme-i mahsus yapıp, muhtasar bir hatme-i Nakşiye hükmünde tutuyorlar. Madem o azîm âyetin meâlini bu iki cümle ifade ediyor..."(1)

6- “[Kur’ân] iman edenler için bir hidayet rehberi ve bir şifadır.” (Fussilet, 41/44)

Bu âyet-i kerîme ise Kur'anın hem hidâyet hem de şifa kaynağı olduğunu ve insanların ona iltica etmeleri gerektiğini ihsas eden.

(1) bk. Lem'alar, Üçüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...