"...kelimede şifalı, saadetli bir müjde vardır." Buradaki müjde, şifa, lezzet-i maneviye nedir, tüm kelimelerde "iman-ı billah", "marifetullah" ve "muhabetullah" manaları var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yirminci Mektup’ta ifâde edilen her bir kelimenin ihtivâ ettiği her bir mâna; insan ruhunun mâhiyetinde olan acz, fakr ve zaafı ile birlikte, nihâyetsiz düşmanlarının varlığı, eli yetişmediği ihtiyaç dâiresinin genişliği ve talip olup ama güç yetiremediği sâadet-i ebediye gibi büyük ve derin yaralarını tedavi eden birer ilaç, yeni duyduğu birer müjde, duymaktan hadsiz zevk aldığı birer lezzet olarak tarif edilmektedir.

Âdeta, aşere-i mübeşereye verilen müjde gibi, sâadet-i ebediyenin varlığıyla müjdelenmek, Hazreti Eyyûp (as) gibi bizim de acz, fakr ve zaaf yaralarımızı tedavi etmek ile şifâ bulmak ve mânen cennete gitmiş gibi de zevk almak hislerini vermektedir. O yüzden her bir kelime ya bir şifâ, ya bir müjde, ya da bir mânevi zevk veren bir tablodur.

Her bir kelime; Allah'ın bir ismine dayandığı ve onun izâhı olmak hasebiyle, mârifetullah ve onu tanımaktan gelen huzur ve sevgiyi ifâde eden muhabbetullâhtır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...