Block title
Block content

"Kemâl-i zühd ve ibadet ve fakr ve iktisadı ihtiyar eden ve rükû ve sücudda devamı ve kesreti herkesçe musaddak olan Hazret-i Ali’nin,.." Hz. Ali'nin fakirlik ve iktisadı ile rükû ve sücudları hakkında açıklama yapar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hazreti Ali Efendimiz (ra) maişet noktasından çok fakir bir hayat geçirmiş, iktisat, yani tutumlu olmak noktasından çok güzel bir örnek olmuştur.

Halifeliğinde; Şam ülkesinden başka, bütün İslâm diyarına hüküm yürüten, fakat Hakka kavuştuğunda ancak dört yüz dirhemi olan Hazreti Ali (ra)’dir.

Geçiminde kendini taklide kalkışana; “Ben müminlerin emiriyim; onların en yoksulunun geçindiği gibi geçinmek zorundayım.” buyuran, kışın ısınmak için sırtına attığı köhne kadife parçasını bile, “Beytü'l-mal”den almayıp, Medine’den getirten Hazreti Ali (ra)’dir.

Kuru ekmeği yemeye çalıştığını görüp şaşıranlara; “Hazreti Resûlullah bundan daha katısını yerdi.” diyen yine Hazreti Ali (ra)’dir. Hazreti Ali ne mala ne mevkie ne makama ve ne de dünyaya önem vermezdi. Katiyen ihtiras sahibi değildi.

Hz. Ali (ra) âbid, kahraman, cesur, iyilikte yarışan, takva sahibi ve son derece cömert bir sahabe idi. Namaza çok düşkündü ve çok secde ettiğinden dolayı Fetih suresinde taltif edilmiştir:

"Muhammed Allah’ın resulüdür. Onun beraberindeki müminler de kâfirlere karşı şiddetli olup kendi aralarında şefkatlidirler. Sen onları rükû ederken, secde ederken, Allah’tan lütuf ve rıza ararken görürsün. Onların alâmeti, yüzlerindeki secde izi, secde aydınlığıdır. Bunlar, Tevrat'taki sıfatları olup İncîl'deki meselleri ise şöyledir: Öyle bir ekin ki filizini çıkarmış, sonra da onu kuvvetlendirmiş, derken kalınlaşmış da artık gövdesi üzerinde doğrulmuş. Öyle ki ekicilerin hoşuna gider, kâfirleri de öfkelendirir. İşte böylece Allah, onlar gibi iman edip makbul ve güzel işler yapanlara bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır."(Fetih, 48/29)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Yedinci Lem'a | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1414 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...