"Kemal" ne demektir; kâinattaki tecellilerine örnek verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kemal: Bir şeyin eksiksiz, noksansız ve mükemmel olmasına denir. Aynı zamanda bütün güzel sıfatların onda cem olmasına işarettir.

Allah’ın nihayetsiz kemali ise, onun isim ve sıfatlarında herhangi bir eksiklik ve kusurun olmaması ve her bir isim ve sıfatın en kamil noktada ve kıvamda olmasına bakar.

Mesela, kudret sıfatı sonsuz kemaldedir. Yani, artık onun üstünde daha kamil bir kudretin olması düşünülemez, demektir. Her isim ve sıfatın kemali farklı farklıdır. Kudretin kemali; her şeye gücü yetmesi, hiçbir şeyin onu aciz bırakamaması olurken, ilim sıfatının kemali; her şeyin, her şeyini bilen ve hiçbir şey ondan gizlenemeyen anlamındadır.

Yani kemal; Allah’ın zat-ı akdesinden başlar; şuunatına, ordan sıfatlarına, ordan isimlerine, oradan icraat ve sanatlarına kadar hepsinde en kamil ve mükemmel kıvamda olmasına denir.

Kainattaki bütün mükemmellikler ve kemaller onun kemalinden, çok perdelerden geçmiş ve gelmiş zaif gölgeleri hükmündedir.

Mesela, Allah, bir çiçeği yaratırken, o çiçekteki şekil, sanat ve sanattaki kemal Allah’ın musavvir isminin kemalinin bir yansımasıdır. Çiçekteki ziynet ve cazibe, müzeyyin isminin kemalinin bir tecellisidir ve hakeza.

Bu mana ve ölçüyü bütün kainat ve içindekilere tatbik edebiliriz. Sanattaki mükemmellik, mükemmel isimlerden gelir. İsimlerdeki mükemmellik, mükemmel sıfatlardan gelir, sıfatlardaki mükemmellik de mükemmel bir Zat-ı Akdes'ten gelir.

Bu zincirin bir halkasının kemalden yoksun olması düşünülemez, olması muhaldir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...