"Kemalât-ı zâtiyesi, terahhum ve tahannün ister ve 'Rahman ve Hannan' isimlerini tecelliye sevkeder. Terahhum ve tahannün ise, rahmet ve nimeti göstermekle 'Rahîm ve Mün'im' isimlerini cilveye sevkeder." Rahman ismi Rahim'i de kapsıyor mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Rahman" genel bir isim iken "Rahim" ise özel bir isimdir. Bu yüzden Rahim Rahman isminin içindedir. Yani daha açık bir ifade ile Rahman büyük, genel ve muhit nimetlerde Rahim ismi ise küçük, hususi ve muayyen nimetlerde tecelli ediyor.

Rahman kâfir mümin, tembel çalışkan, günahkâr müttaki ayırımı yapmadan, bütün insanlara tecelli derken, Rahim ismi biraz daha hususiyet kazanarak sadece mümin, çalışkan ve müttaki kullarda tecelli eder.

Rahim ismi dünya ve ahirette ekseri olarak mümin ve müttakilere tecelli eder. Fakat dersine çalışan talebe ile çalışmayan talebe arasında Rahim ismi sadece çalışan talebe için tecelli eder, ona hususi ikram yapar. Bu manada alırsak kâfirler de tecelli kapsamına girerler. Yani Rahim ismi hem dünya hem de ahirette hususi tecelli ediyor, sadece ahirete mahsus kalmıyor. Dünyada fıtratın kanunlarına uyanlara hususi tecelli ederken, ahirette ise imana tabi olanlara bakıp tecelli edecek. Lakin Rahman ismi dünyada ayırım yapmaksızın her şey üstünde tecelli ediyor.

Eski tabirle "Rahman; ism-i has tecell-i ammdır, Rahim ise ism-i amm tecell-i hasdır." Yani Rahman isim olarak Allah’ın özel bir ismidir, bu yüzden başkalarına müstakilen verilmesi caiz değildir; ama tecelli noktasından bütün mahlukatı içine alır.

Rahim ismi ise, umumi bir isimdir, isim olarak herkese verilebilir; ama tecelli noktasından hususidir, dünya hayatından çok ahiret hayatına bakar. Bu yüzden kâfirler, zalim ve dinsizler dehşetli mahşer meydanında Rahim ismine mazhar olamayacakları için, azap devamlı ve şiddetli olacaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...