"Kendi nokta-i nazarımda hakikî İsm-i Âzam gizlidir, havassa bildirilir." İzah eder misiniz; hakikî ism-i âzamı, Üstad gibi havasslar biliyor mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ekseri alimlerin görüşüne göre, mutlak ve mahfi bırakılmış olan ism-i azam lafza-i celal olan Allah ismidir. Allah ismi, Allah’ın zat-ı zkdesine delalet eden genel ve kuşatıcı bir isim olmasından dolayı, sair bütün isimleri ve sıfatları mahiyetinde toplayıp onlara lüzumiyet noktasından işaret ediyor. Risale-i Nur'u tahkik ettiğimizde Allah isminin ism-i azam olduğunu tahric edebiliriz.

Risale-i Nurlarda bir isme ya da isimlere ism-i azam denilmiyor, sadece "İsm-i azam makamında" deniliyor.

Diğer bir husus, ism-i azam mutlak ve mahfi bırakıldığı için, Allah’ın her bir ismi potansiyel olarak ism-i azam olabilir. Bu bakış açısı Allah’ın her ismine özel bir ilgi ve alaka oluşturduğu için ism-i azamı bir kayıt altına almamak gerekir. Lakin Allah lafzında bu mahsur bulunmuyor.

Zira Allah lafzı kıymetli bir mücevher kutusu gibi bütün isim ve sıfatları dairesine ve içine alır ve her bir isim ve sıfata da işareti haizdir, yani o isim ve sıfatlara tek tek mana olarak işaret eder. Bu kapsamlı ihata ve kuşatıcılık manası Allah’ın diğer has ve özel isimlerinde yoktur. O has ve özel isimler sadece kendi manasına işaret ve delalet ederler, başka isimlere ve sıfatlara işaret etmezler...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...